L’Ajuntament de Blanes condiciona a Mas Borell una zona d’estacionament de 55 places

L’Ajuntament de Blanes ha condicionat una zona d’aparcament al barri de Mas Borell en una espai que es trobava en condicions molt precàries. Les obres també han inclòs l’arranjament d’un pas elevat de vianants que hi ha a tocar del pàrking, situat entre els carrers Alberes i Provença, i molt a prop de diversos centres educatius del municipi que hi ha en aquest barri. 

En realitat es tractava d’un solar que s’utilitzava com a zona d’estacionament, i amb aquests treballs realitzats durant les darreres setmanes s’ha pogut satisfer una demanda que havien fet tant els usuaris dels equipaments educatius propers com dels veïns de la zona. El nou espai de pàrquing inclou 55 places perquè puguin estacionar-hi vehicles. 

L’actuació que s’hi ha realitzat ha hagut de resoldre sobretot el problema que suposaven les basses d’aigua que es formaven quan plovia, inundant tot l’espai quan queien aiguats. Això es devia principalment a què el sòl era de terra, el pendent natural que tenia el terreny i la manca de drenatge. A més a més, al no estar pavimentat, es generaven sots i males herbes. 

Una altra mancança era la il·luminació, que provocava inseguretat en els usuaris de la zona d’aparcament, així com la manca de visibilitat afegida que això comportava a l’hora de conduir. Per últim, una altra qüestió que s’ha arranjat amb les obres ha estat el pas de vianants pel qual s’hi accedia i que, en el costat que dóna a l’Institut S’Agulla, no estava adaptat. 


Les obres han consistit en fer una esbrossada a fons de tot l’entorn, demolir la vorera, l’excavació de caixa per poder donar estabilitat, així com la formació de l’esplanada. D’altra banda, s’han construït les voreres i rigoles, s’han reconstruït les que estaven malmeses, i com a fase final s’ha asfaltat tota la superfície. Igualment, s’han instal·lat pilones i s’ha realitzat la senyalització tant vertical com horitzontal, incloent la delimitació amb pintura de les places d’aparcament abans inexistents. 

Capítol a banda ha significat el tractament efectuat en el pas de vianants. Se n’ha format un d’elevat amb un triple objectiu: fer-lo més accessible i segur, reduir la velocitat dels vehicles que passen pel vial de circulació i recollir millor les aigües pluvials. En aquest darrer sentit, val a dir que prèviament a l’inici de tots aquests treballs Aigües de Blanes –concessionària de les xarxes d’aigua potable i sanejament-, ja es va fer càrrec d’instal·lar els embornals i canalitzacions necessàries pel correcte drenatge superficial, una condició indispensable per solucionar el problema de la formació de bassals. 

Per últim, respecte la manca d’il·luminació que hi havia, s’han instal·lat dues columnes d’enllumenat que abasten tota la superfície d’us. El condicionament del nou espai d’aparcament s’ha inclòs dins el projecte global que va endegar l’Ajuntament de Blanes per a la realització de diverses actuacions per a la millora del paviment i l’accessibilitat a la via pública. 

El projecte global ha comptat amb un pressupost de 170.561’13 €, dels quals prop de 24.000 € s’han destinat específicament a aquestes obres de millora. Val a dir que hi ha hagut partides comunes compartides amb altres treballs d’arranjament específics, que comprenien principalment un centenar d’actuacions en matèria de pavimentació i asfaltat. 

Fotos: Ajuntament de Blanes