anuncio_erc

El ple de l’Ajuntament de Blanes augmenta un 5% la taxa d’escombraries i un 3% l’IBI

Ajuntament de Blanes

El ple de l’Ajuntament de Blanes celebrat el passat dimecres 4d’octubre va aprovar les ordenances fiscals, taxes i preus públics que s’aplicaran durant el proper any. Les ordenances es van aprovar amb els vots del PSC, PDecat i PP, nou en total. Es van abstenir els vuit regidors d’ICV-EUiA, Batega per Blanes i ERC, que s’estrenava com a membre de l’oposició. En contra van votar la CUP i Ciutadans.

De les noves ordenances el més destacat és l’increment de l’Impost de Béns Immobles (IBI), que serà del 3%, el mateix que s’aplicarà en la majoria de taxes generals excepte les que estan relacionades amb el rebut de l’aigua, que no s’apujaran. Per la seva part, la recollida d’escombraries tindrà un augment del 5% per poder afrontar totes les despeses previstes.

Un altre impost que s’incrementarà serà l’ICIO, Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Augmentarà un 4% en relació al 3’51% que hi havia fins ara. Per últim, s’han modificat les tarifes en els habitatges d’ús turístic, de manera que per donar-se d’alta es passaran a pagar 400 euros enlloc dels 181’37 euros que costava fins ara, i tant l’aigua com les escombraries tindran un increment de quota fixa com si fos d’una banda un habitatge buit, i de l’altra amb els mateixos barems de la recollida comercial enlloc de domèstica.

L’altra novetat destacada és que s’oferirà la possibilitat de fer el pagament fraccionat en 12 mensualitats sense interessos. El regidor d’Hisenda, Nicolás Laguna, va manifestar que actualment l’IPC acumulat és de gairebé un 2%, mentre que l’any passat va ser de l’1’3% i no es va aplicar cap augmentat. Per això, calia incrementar les taxes de cara al 2018 tenint en compte aquest augment no repercutit.

Augment de la despesa el 2018

El regidor va explicar que la despesa prevista per a l’any vinent ha condicionat que els ingressos cobreixin aquestes previsions, que apunten un increment en diversos conceptes. Un d’ells és la consolidació de la promoció interna d’alguns treballadors; la possibilitat que hi hagi diverses jubilacions anticipades; el reforç en vigilància policial a la zona dels Pins i l’augment de l’IPC. Tot això situa l’augment previst en els 400.000 euros com a mínim.

Una altra despesa que s’incrementarà força en relació a aquest any seran els prop de 900.000 euros necessaris per posar en marxa el nou sistema de recollida d’escombraries, que requerirà la incorporació de nou material. Es tracta de la compra de contenidors, la implantació de noves zones de recollida porta a porta, la consolidació del reforç de temporada turística, així com fer front a l’increment del cost per la utilització de l’abocador de Lloret.

D’altra banda, també cal tenir en compte un increment de 100.000 euros més en la partida per ajuts socials i, com incògnita, l’aplicació de la nova legislació de la plusvàlua que pot significar deixar de percebre imports quantiosos. Tot això ha condicionat els increments que s’han fixat per a les ordenances, taxes i preus públics per a l’any vinent.