La Policia Local de Blanes fa controls permanents amb un radar informatiu

Ajuntament de Blanes

Una de les feines de la Policia Local de Blanes és determinar si calen mesures complementàries per controlar la velocitat dels vehicles que circulen a la via pública dins el casc urbà. Conscients que per treure conclusions cal comptar amb dades objectives, la Policia Local de Blanes a través de l’Àrea de Trànsit i Mobilitat està realitzant durant aquest any controls permanents en diverses zones del municipi.

Per poder-ho dur a terme, a principis d’any es va comprar un radar fix informatiu per tenir una millor informació i detectar si els vehicles circulen per sobre dels límits establerts o adequats. De manera permanent i durant un temps prudencial -que en alguns casos ha estat un mes i en d’altres diverses setmanes-, s’ha instal·lat l’aparell que ha anat registrant el nombre de vehicles que han passat, així com la velocitat a la que ho han fet.

Gràcies als resultats del radar, s’obtenen dades fiables com ara en quina franja horària circula un major nombre de vehicles, o bé quants d’ells depassen la velocitat permesa. Des del cos de Trànsit i Mobilitat s’ha enfocat aquest nou recurs com una eina per poder treure conclusions, i no pas com una mesura recaptatòria. Així es podrà determinar si cal aplicar algun tipus de mesura afegida per contribuir a reduir la velocitat, la freqüència de pas, o bé si és necessari elaborar un circuit alternatiu implantant elements dissuasius perquè el flux de vehicles derivi cap a un altre sector.

Al llarg d’aquest any el radar s’ha instal·lat en quatre zones d’arreu de Blanes, i durant el darrer mes s’ha fet al seu nucli històric, al Carrer Ample. Els vials que s’han triat han estat majoritàriament perquè se’ls ha plantejat des de les respectives associacions de veïns, a qui prèviament s’ha informat respecte l’estudi.

Ajuntament de Blanes

El radar consta d’un panell lluminós a on apareix la velocitat a la qual circula el vehicle que passa en aquell moment pel vial. Ara bé, el radar compta amb una peculiaritat: du un dispositiu que tapa el panell lluminós, i així roman durant un primer període de temps d’ençà que s’instal·la i es posa en funcionament.

Un cop passat aquest temps inicial, es destapa perquè així els conductors puguin veure la seva respectiva velocitat, ja sigui un cotxe, una furgoneta, un camió o una motocicleta: tots poden veure-s’hi reflectits. Per afegir un element de complicitat, el panell lluminós complementa la velocitat amb dos emoticons: una cara somrient de color verd si la velocitat està dins de la permesa, i una cara trista de color vermell si no és així. Així, és fàcil saber de manera intuïtiva si es corre massa o no.

A la vista del resultats obtinguts, Paco Rodríguez, responsable de la unitat de Trànsir de la Policia Local va manifestar que «en els estudis que hem fet fins ara coincideix bastant la percepció prèvia que ja teníem en una determinada zona. Ara, des de la Policia Local comptem amb arguments vàlids per rebatre teories i proposar mesures que pugin ser efectives». Les dades que registra el radar s’envien via Bluetooth, i es poden visualitzar a través d’una aplicació des del telèfon mòbil, o bé amb un ordinador.