L’Ajuntament de Malgrat inicia els tràmits per crear una borsa d’habitatge

Malgrat de Mar

La Junta de Govern Local de Malgrt de Mar va aprovar el passat dimarts la licitació del sevei de borsa d’habitatge d’inclusió social. Entre les funcions que farà aquest servei hi ha la de crear i gestionar una borsa d’habitatges d’inclusió social a partir de la captació d’habitatges del parc existent al poble.

L’aprovació es var fer mitjançant procediment obertamb la finalitat de disposar d’una borsa d’habitatge d’inclusió social. S’hi destinaran 31.460 euros per adjudicar el servei per un any. Les funcions que aquest servei farà són les següents:

1.- Crear i gestionar una borsa d’habitatges d’inclusió social a partir de la captació d’habitatges del parc existent al municipi.
2.- Crear de manera conjunta amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar les activitats de difusió del projecte que es considerin adients per al seu correcte desenvolupament.
3.- Confeccionar i gestionar un registre de persones sol·licitants d’habitatge d’inclusió social al municipi.
4.- Orientar, acompanyar i exercir la mediació en impagaments de rendes de lloguer.
5.- Adscriure, si s’escau, els habitatges captats a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres.

La junta també va aprovar la certificació de les obres de la teulada de l’escola Montserrat. Les obres per renovar la coberta de l’escola pública han costat 230.168,79 euros i s’han portat a terme aquest estiu,