Es retira del litoral de Blanes una xarxa de pesca abandonada d’uns 100m de llarg i 500 kg de plomada

Amb aquesta iniciativa, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació fa un pas endavant per a lluitar contra l’anomenada pesca fantasma, i així millorar l’estat dels recursos marins vius dels quals depèn la pesca i altres activitats marítimes com el busseig.

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha coordinat avui l’operació de retirada d’una xarxa de pesca abandonada al litoral de Blanes, situada sobre una barra rocosa amb coral·ligen a gairebé 40 metres de fondària, d’una allargada aproximada d’uns 100 m i una plomada d’uns 500 kg de pes.

L’extracció de la xarxa ha estat possible gràcies a la col·laboració dels científics de la Universitat de Barcelona, el personal de la Unitat Aquàtica dels Mossos d’Esquadra, una embarcació de pesca de la Confraria de Pescadors de Blanes i l’entitat local s’Agulla, que és qui va detectar la xarxa i va donar l’avís.

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació

El desenvolupament d’aquest dispositiu, que ha integrat tots els actors implicats, servirà per avançar en la definició del Protocol científic-tècnic que el DARP està treballant amb científics de la Universitat de Barcelona, i amb el  qual l’administració pesquera catalana fa un pas endavant per lluitar contra l’anomenada pesca fantasma, i així millorar l’estat dels recursos marins vius dels què depèn la pesca i d’altres activitats marítimes com el busseig.

Aquest Protocol detallarà les actuacions a dur a terme per a minimitzar els possibles efectes negatius sobre els ecosistemes marins de l’anomenada “pesca fantasma”, calaments antireglamentaris detectats al llarg de tot el litoral de Catalunya, abandonats o perduts a la mar a causa de temporals.

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació

Els arts de pesca perduts o abandonats a la mar poden tenir diversos impactes sobre els ecosistemes i els recursos marins vius amb conseqüències sobre la pesca i algunes activitats marítimes recreatives. A més de la possible captura continuada d’espècies comercials i no comercials, l’anomenada pesca fantasma; també poden tenir impactes físics negatius sobre hàbitats bentònics d’interès per a la pesca i les activitats marítimorecreatives com el coral·ligen i, a vegades, constituir un risc per a la seguretat de determinades activitats marítimes.