anuncio_erc

L’Ajuntament de Blanes presenta als joves l’esborrany del Pla Local de Joventut 2012-2015

La presentació de l’esborrany del Pla Local de Joventut 2012-2015 es va fer el dissabte passat al Casal de Joves Morralla, Espai Creatiu. La regidora de Joventut, Lourdes Fàbrega, es va encarregar d’explicar als joves els punts més destacats de l’esborrany. Segons les dades recollides al document, els problemes que més preocupen els joves són, per un costat, millorar la formació i aconseguir feina, i per l’altre, accedir a un habitatge.

També es reflecteix que els joves pateixen una manca d’informació (malgrat la proliferació de les xarxes socials), una manca de cohesió social i una manca d’oferta cultural i de lleure. Per últim, a les conclusions els joves reclamen que se’ls vegi en positiu i que és necessari que es fomenti la participació juvenil.

Per donar solució a totes aquestes qüestions que més preocupen els joves, l’esborrany del Pla Local de Joventut recull tota una sèrie de propostes que responen als principals objectius que es marquen al document.

Segons Lourdes Fàbrega, “Els objectius que es recullen a l’esborrany del Pla Local de Joventut responen a les necessitats més importants detectades. Unes necessitats que, en aquests moments, per tots els joves de Blanes i de fora són essencialment rebre una formació que els permeti accedir al món laboral, més encara quan estem patint taxes d’atur elevadíssimes entre els joves”. Altres objectius que es recullen, segons la regidora de Joventut, són facilitar als joves que puguin desenvolupar les seves expressions culturals pròpies, així com fomentar la seva participació.

Precisament seguint aquesta línia de treball que incentiva l’aportació i l’intercanvi d’idees, el mes de novembre passat es va organitzar des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Blanes una jornada participativa perquè els joves fessin una primera diagnosi i presentessin propostes. El compromís a què ja es va arribar en aquell moment va ser que quan el Pla Local de Joventut estigués més elaborat es faria una altra sessió participativa per donar a conèixer l’esborrany. Es tractava de facilitar que els joves poguessin acabar de fer aportacions abans que s’elabori el document definitiu que es vol portar a l’aprovació del ple municipal a la sessió del proper mes d’abril.

Aquesta nova sessió que es va fer el cap de setmana passat per comentar l’esborrany del Pla Local de Joventut va desembocar en un intens debat sobre la situació econòmica de l’Ajuntament de Blanes i diversos temes d’actualitat com ara què passarà amb el Concurs Internacional de Focs d’Artifici; els canvis que s’estan introduint en la gestió de la Ciutat Esportiva; el tancament per obres del Teatre o bé la propera i imminent aprovació del pressupost municipal 2012.

Aquest interès dels joves per la política local va ser molt ben rebut per Lourdes Fàbrega; “Hi ha hagut un debat intens i molt positiu. He vist els joves molt informats sobre la situació econòmica de l’Ajuntament i molt interessats en tot el que respecta al futur de Blanes amb preguntes sobre dinamització econòmica”.

Per aquest mateix motiu, la primera tinenta d’alcalde de Benestar i Ciutadania s’ha compromès amb els joves a organitzar totes les jornades que vulguin sobre tots els aspectes que els interessi debatre. Més concretament, a mitjan del proper mes d’abril està previst que s’organitzi una jornada participativa amb els joves per exposar-los totes les dades econòmiques al voltant del pressupost municipal d’aquest 2012.

Respecte de l’esborrany del Pla Local de Joventut, val a dir que a la part expositiva s’hi recullen dades força interessants i significatives. A Blanes, segons dades que corresponen al desembre de 2011, hi ha un total de 6.732 habitants que tenen entre 15 i 29 anys. Això significa que actualment els joves suposen un 16’7% de la població total censada al municipi.

Del total de joves de Blanes, un 25’84% són d’origen estranger (amb 52 nacionalitats diferents) i un 39’2% de la població jove té entre 25 i 29 anys.

Una altra dada que es recull a l’esborrany del Pla Local de Joventut és que la taxa de graduació de l’ESO dels joves de Blanes és inferior a la dels joves catalans. D’aquesta manera, a Catalunya un 81’9% dels alumnes van superar l’ESO al curs 2008-2009 i, en canvi, a Blanes la xifra va ser del 79%.