Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’abril

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’abril. Començarà a les 19 hores a la sala de plens. 

Ajuntament de Blanes

Propostes de Secretaria – Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 30 de març de 2017.

2. Donar compte de sentències judicials.

3. Donar compte de la resolució de 19 d’abril de 2017 per prorrogar excepcionalment el termini d’execució i adaptar el pla financer del Projecte d’Intervenció Integral (PII) de S’Auguer – Sa Massaneda que desenvolupa l’Ajuntament de Blanes (expedient BAE2010025).

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda

4. Deixar sense efecte l’acord de Ple de 16 de gener de 2016 de creació del Registre de Grups d’Interès de l’Ajuntament de Blanes.

5. Aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Blanes (POUM).

II Part de control

6. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i Batega per Blanes per declarar el municipi lliure de paradisos fiscals.

7. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i Batega per Blanes per proposar la implantació de les vies braves a Blanes.

8. Precs i preguntes.