anuncio_erc

Comença a Blanes l’urbanització dels terrenys del Pla Parcial Costa Brava

Blanesaldia.com

Les màquines ja han començat a treballar durant aquests dies amb els primers moviments de terres per aplanar i donar forma als terrenys on s’ha de fer el Pla Parcial Costa Brava, un projecte d’Urbanització que compta amb un pressupost d’execució material de 8,85 milions d’euros.

Es tracta d’una gran extensió que abasta uns terrenys compresos entre la rotonda de Mas Borinot i la rotonda dels Focs, al costat dret de la Carretera d’Accés a la Costa Brava mirant en direcció a Lloret.

El Projecte d’Urbanització del Pla Parcial Costa Brava va ser aprovat definitivament ara fa 9 anys, el 31 de gener de 2008. Durant aquell any i l’inici del 2009 es van efectuar obres corresponents a l’obertura de carrers, moviment de terres i endegament d’algunes rieres i una zona molt concreta. Finalment, però, el setembre del 2009 la Junta de Compensació del pla parcial va comunicar a l’Ajuntament de Blanes la suspensió de les obres coincidint amb l’agudització de la crisi.

Blanesaldia.com

Posteriorment, a petició del consistori, durant l’any 2010 es van realitzar unes obres d’urbanització que corresponien a aquest projecte, a la zona de l’equipament municipal de l’Escola Sa Forcanera, amb l’objectiu que la Generalitat pogués executar la construcció d’aquest nou edifici. Aquests arranjaments es restringien a l’entorn del centre educatiu, perquè arribessin els serveis i s’enllacés l’eix de comunicacions viàries.

El setembre passat, la Junta de Compensació va presentar una modificació del projecte original que, després d’incorporar diversos canvis a petició de l’Ajuntament de Blanes, es va aprovar inicialment a la Junta de Govern Local del 29 de desembre passat. Actualment està en període d’exposició pública, però això no impedeix que hagin començat els moviments de terra fins a l’aprovació definitiva, que es preveu que pugui ser en el terme d’un mes, aproximadament.

Blanesaldia.com

La notícia que es posaven en marxa els primers treballs del pla urbanístic ha estat molt ben rebuda des de l’Ajuntament de Blanes, que ho interpreta com un indici que s’està revifant el sector. Així ho ha valorat la regidora d’Urbanisme, Pepa Celaya: «És un primer símptoma que a Blanes comença a haver-hi una reactivació econòmica. Estem contents que s’hagi reprès aquest projecte que actua de nexe comú entre molts barris». Celaya va afegir que «es comença a detectar interès per invertir a Blanes».

Obres d’urbanització en dues fases

Actualment els moviments de terra han començat en la primera fase, que abasta des de la rotonda de Mas Borinot fins a l’alçada de l’Escola Sa Forcanera, situada entre l’Avinguda de la Pau i la futura Avinguda del Parlament, l’eix viari que travessarà longitudinalment tots els terrenys. Quan estigui totalment construït aquest vial en les dues fases, connectarà per un extrem amb la girola de Mas Borinot, i per l’altre amb el Carrer Anselm Clavé a través del Carrer Santa Cecília.

Mapa del Pla Parcial Costa Brava

La primera fase compta amb un pressupost d’execució material de 5.133.189’19 €, mentre que la segona fase, que acabarà d’urbanitzar des de l’alçada de l’Escola Sa Forcanera fins el cementiri –on es farà la connexió amb el Carrer Anselm Clavé-, té assignat un pressupost d’execució de 3.726.107’03 €. El pressupost global del projecte, doncs, és de 8.859.296’22 €.

El termini d’execució de la primera fase és de 12 mesos, mentre que la segona compta estar acabada en uns 11 mesos, amb la idea que totes dues es facin de manera consecutiva, sense haver d’esperar. Per la seva situació geogràfica, un cop estigui enllestit el projecte d’urbanització, es considera que aportarà una sèrie d’eixos viaris que contribuiran a millorar els fluxos de circulació no tan sols d’aquesta zona, sinó també envers el centre del municipi.

Ajuntament de Blanes

Donada la importància d’aquestes obres d’urbanització, l’Ajuntament ha programat dos reunions amb els veïns de les zones colindants per informar-los de les principals característiques. Aquesta setmana s’ha fet la primera trobada amb l’Associació de Veïns de Mas Enlaire, i d’aquí a uns dies se’n farà una altra al local de l’Associació de Veïns de la Pedrera-Carretera de Lloret.

 

Cobertura de les rieres i equipaments de tractament

Un dels treballs que s’està fent aquests dies és precisament la senyalització del curs per on discorren les rieres descobertes que hi ha en diferents indrets d’aquesta zona, principalment les que hi ha entre els barris de La Pedrera i Mas Enlaire. El projecte contempla que es cobreixi tot el curs que va des de la rotonda de Mas Borinot fins a la rotonda de la Riera Alta, al costat de la Plaça 11 de Setembre.

Blanesaldia.com

També es cobriran tres rieres de cabdal molt més petit que continuen encara descobertes i que travessen el pla parcial: Mas Guelo, Mas Palou i Residencial Vistamar. El cobriment de tota aquesta sèrie de rieres és una de les necessitats llargament reivindicades des de l’Ajuntament i els veïns de la zona, a causa de les molèsties que ocasiona.

Equipaments que tindrà el Pla Parcial

Una destacada actuació que inclouen les obres d’urbanització és la construcció de tres equipaments de tractament d’aigua. D’una banda, hi haurà dos dipòsits de retenció d’aigües pluvials de 1.000 m3 de capacitat cadascun per evitar situacions de col·lapse de la riera. Quan està a punt d’arribar a aquest extrem actuarà com a pulmó per evitar possibles inundacions. Inicialment els dos dipòsits estaven situats a la Plaça Onze de Setembre, però els tècnics municipals van demanar que busquin un altre lloc més adequat que afecti el mínim possible.

Ajuntament de Blanes

D’altra banda, també està previst construir una estació de bombament a la part baixa del pla parcial, en aquest cas per fer la recollida de les aigües fecals tant del pla parcial com de tota una sèrie de nuclis veïnals situats per sobre d’aquests terrenys. Se tracta de Residencial Vistamar, Mas Borinot, Valldolig (els barris 1, 2 i 3), la zona de l’Hospital Comarcal, Corona de Santa Cristina i Mas Guelo.

Un cop estiguin enllestides les obres d’urbanització, el pla parcial preveu en el futur la construcció de tota una sèrie de blocs de pisos –en el plantejament inicial n’hi havia uns 500-, i edificacions per a d’altres usos. Així, hi haurà locals comercials, cessions d’aprofitament mig per patrimoni de l’Ajuntament de Blanes, un equipament públic de 2.620 m2 –situat molt a prop de l’Escola Sa Forcanera-, i zones verdes que abasten diverses superfícies.