anuncio_erc

Durant el 2016 l’Ajuntament de Blanes va intervenir en 52 casos de desnonaments per impagament del lloguer

En l’àmbit de la pobresa energètica va realitzar prop de 2.800 tràmits d’ajuts

El passat dimarts es va reunir la Taula Local pel Dret a l’Habitatge, durant la qual es van donar a conèixer dades rellevants en el combat per minimitzar els efectes derivats de casos d’impagament del lloguer, desnonaments de vivendes i pobresa energètica.

Durant la reunió els representants de l’Ajuntament van informar sobre els casos i actuacions detectats pels serveis socials sobre problemàtiques relacionades amb l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica durant el 2016.

Al llarg de l’any passat es van atendre 52 casos per avisos de desnonaments de persones per impagament del lloguer, 24 més per impagament de la hipoteca i 47 per l’ocupació de vivendes. També, es van fer 17 tràmits d’ajuts per urgència, 37 informes als jutjats per aturar llançaments i 26 inscripcions al Registre de Sol·licituds a la Borsa de Mediació. Igualment, es van tramitar 14 ajuts de contingència per pagar fiances i una part del lloguer a través de la Borsa de Mediació, i es van concertar 6 lloguers socials, a més de 14 informes emeses a la Mesa d’Emergència de la Generalitat, 6 casos d’intermediació per dació en pagament i 10 casos d’ocupacions.

En l’àmbit de la pobresa energètica, Acció Social de l’Ajuntament de Blanes va realitzar 2.786 tràmits d’ajuts a persones per diverses consideracions. D’altra banda, es van instal·lar 43 comptadors solidaris d’aigua en habitatges ocupats, i es van tramitar ajuts per cobrir el subministrament dels serveis bàsics – llum, aigua i gas- per a un total de 624 famílies.

Aprovació del reglament

Durant la reunió, els membres de la Taula Local pel Dret a l’Habitatge i la Pobresa Energètica de Blanes van aprovar el seu reglament de funcionament. Una novetat d’aquest document és que incorpora les problemàtiques relacionades amb la pobresa energètica.

La nova normativa inclou el preàmbul i antecedents de la creació d’aquest òrgan de treball, així com el marc normatiu i legal que l’empara, entre ells la Llei aprovada al 2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. El seu objectiu és establir procediments extrajudicials per a resoldre situacions definitives d’exclusió social i residencial.

Igualment, es defineixen els objectius i competències de la taula i la periodicitat dels plenaris, que serà trimestral. En canvi, en el cas de les Comissions de Treball es crearan i reuniran en funció de les necessitats que es vagin detectant. La presidència correspon a l’alcalde, i el plenari el composen els regidors d’Acció Social i Urbanisme, el tècnic d’Urbanisme, la cap de l’Àrea d’Acció Social, la treballadora social de l’Àrea d’Acció Social i representant de la borsa de mediació.

També participen a la taula un representant de cada grup polític municipal, així com de diverses entitats i organismes relacionats amb aquest àmbit. Així, n’hi ha del Col·legi d’Advocats, de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca), el Bon Samarità, Càritas Interparroquial de Blanes, la PAHC (Pataforma d’Afectats per la Hipoteca i Contra el Capitalisme) i Creu Roja.

Nova normativa per a la instal·lació de comptadors d’aigua solidaris

Precisament un altre dels punts a l’ordre del dia que es va aprovar va ser el nou reglament de normes internes i barems per a la instal·lació a precari d’un comptador d’aigua solidari, una mesura que es va posar en marxa l’any 2013. En base a l’experiència, s’han introduït diversos canvis per millorar la normativa, que s’haurà d’aprovar en Junta de Govern.

Entre els més destacats hi ha que, a partir d’ara, per optar a un comptador caldrà demostrar que s’està en una vivenda un mínim de dos anys. Se’n poden beneficiar prèvia valoració dels professionals dels Serveis Socials Bàsics totes aquelles persones empadronades o residents al municipi que acreditin trobar-se en situació de vulnerabilitat social i amb manca de recursos econòmics per fer front a les despeses de la llar.

Un altre canvi que s’ha introduït és que les persones beneficiàries hauran de complir amb el pla de treball individual o familiar acordat amb els professionals de referència que tinguin al Serveis Socials Bàsics. En aquest pla es recullen per escrit els deures, les obligacions i les conseqüències de l’incompliment de l’acord.

Sobre aquesta darrera qüestió, val a dir que l’anterior normativa no recollia els supòsits de retirada del comptador solidari, entre els quals s’hi inclou el no compliment del pla de treball. D’altra banda, un altre motiu perquè es pugui retirar el comptador és que s’incompleixin les ordenances municipals en matèria de convivència –és a dir, de civisme i convivència ciutadana i tinença d’animals-, ocasionant molèsties a la resta de veïns. En aquest darrer cas, els incompliments es contrastaran a través d’informes emesos pels cossos policials.

Fotos: Ajuntament de Blanes