Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de novembre

Ajuntament de Blanes

Arxiu / Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de novembre. Començarà demà dijous, dia 24, a la sala de plens de l’Ajuntament a partir de les 19 hores. Per consultar la documentació del ple cliqueu aquí.

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 27 d’octubre de 2016.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda

2.- Atorgament d’ajuts als projectes de solidaritat i cooperació amb el tercer món corresponents a l’exercici 2016.

3.- Acord de sanció de l’expedient número 002287/2016 incoat per infracció de l’article 52 apartat 1 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control d’animals domèstics.

4.- Acord de sanció de l’expedient número 002563/2016 incoat per infracció de l’article 52 apartat 1 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control d’animals domèstics.

5.- Aprovar la implantació del model de recollida d’escombraries amb vehicles i contenidors de càrrega automatitzada i la repercussió de costos corresponent.

II Part de control

6.- Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i Batega per Blanes contra les violències masclistes.

7.- Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i Batega per Blanes per la protecció i gestió conjunta del delta de la Tordera