Les subhastes de peix i marisc al Port de Blanes van superar el 2011 els 10 milions d’euros

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 2.516.595 quilos de peix i marisc durant el 2011, un 13,7% més que durant el 2010. Aquest volum de captures es va subhastar per valor de 10.007.161 euros, la qual cosa suposa un increment del 9,5% respecte del 2010 ja que llavors les subhastes van totalitzar els 9.054.757 euros. Segon l’estadística facilitada per la Confraria, els mesos de juny, juliol, agost i setembre van ser els de major negoci, doncs en aquest periode de temps les subhastes van aconseguir els 5.148.358 milions d’euros, el 51,4% del total de l’any.

Aquesta és l’estadística corresponent a l’any 2011:

Mes                   Quilos               Euros

Gener                208.119           795.936
Febrer                 39.780           175.872
Març                  142.696           628.482
Abril                   191.996           698.667
Maig                  266.640           958.581
Juny                  389.284        1.389.986
Juliol                  296.030        1.337.620
Agost                 237.502        1.132.482
Septembre        400.599        1.288.870
Octubre             200.236           690.748
Novembre         102.189           463.332
Desembre           41.524           446.585
Total               2.516.595      10.007.161

Text, foto i edició: José Fernández