La nova ordenança de terrasses de Blanes, oberta a la participació de la ciutadania

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

L’Ajuntament de Blanes està elaborant una nova ordenança en matèria de via pública, concretament vol regular l’establiment de terrasses de bars i restaurants arreu del territori. L’objectiu és poder fer compatibles els diversos usos que es fan de la via pública, públics i privats.

Amb l’entrada en vigor de la Llei de Procediments Administratius a principis d’aquest mes d’octubre, el procés de redacció de nova normativa estarà subjecte a tràmits d’informació pública i participació ciutadana.

En compliment d’aquesta llei, l’Ajuntament de Blanes ha obert un procés de participació ciutadana a través de la plana web oficial, per conèixer l’opinió tant dels sectors professionals afectats per l’ordenança, com de les entitats i la ciutadania en general. A través del web de l’Ajuntament es pot accedir a tota la informació necessària per poder opinar i fer aportacions a la nova ordenança, en un termini que s’esgotarà el proper 18 de novembre.

Així, hi ha disponible al lloc web la informació que es considera imprescindible per participar: la normativa vigent fins ara, el preàmbul i el text de l’avantprojecte de la nova Ordenança de Terrasses, el plànol de distribució de les terrasses per zones i el plànol de distribució de les pèrgoles. Tots els professionals del sector, així com els ciutadans i ciutadanes que vulguin fer aportacions, ho podran fer escollint qualsevol dels mitjans que s’ha posat a la seva disposició.

El primer és enviant un correu electrònic a participa.terrasses@blanes.cat on caldrà incloure les dades de contacte personals o de l’entitat a la que representa, així com el DNI o el NIF. Una altra manera serà presentant una instància a l’Oficina de l’AMIC, a la planta baixa de l’Ajuntament de Blanes.

Simultàniament, aquesta informació també s’ha fet entregat en mà a als 250 responsables i/o propietaris d’establiments amb ús de terrasses perquè puguin efectuar igualment aportacions a la normativa que afecta als seus negocis.

Es vol harmonitzar millor els usos públics i privats

L’actual normativa que regula les autoritzacions d’utilització de la via pública amb terrasses, carpes o altres elements similars data de l’any 1998. L’esborrany de la nova ordenança, treballada principalment pel regidor delegat de la ponència d’Activitats i Mercats, Salvador Tordera, no tan sols vol actualitzar la normativa vigent, sinó que vol aprofitar per harmonitzar d’una manera més efectiva els usos públics i privats de la via pública.

En els darrers anys hi ha hagut un increment de la demanda en la utilització de l’espai públic de la ciutat per a terrasses, majoritàriament per establiments de restauració com ara bars, restaurants i altres usos similars. Les causes d’aquest procés són diverses: la necessitat d’ampliar i millorar l’oferta de serveis dels establiments davant la situació de crisi actual, el bon clima de la ciutat que afavoreix l’estada a l’exterior, el compliment de la normativa que prohibeix fumar en espais tancats, així com l’increment de la demanda que ha representat l’augment del nombre de visitants.

Com a conseqüència de tots aquests factors, l’Ajuntament de Blanes ha registrat un augment considerable tant del nombre de llicències sol·licitades com de l’ocupació real de l’espai públic que fan els establiments de restauració. Això provoca conflictes entre dues realitats que cal que es protegeixin des de l’administració local: l’ús comú general i l’ús comú especial de les vies i espais públics de la ciutat.

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Per aquest motiu, l’objectiu de la nova ordenança és afavorir l’equilibri entre els usos de les terrasses i els dels col·lectius de la zona pública, garantint en primer lloc la qualitat dels espais per a ciutadans i veïns i en segon lloc donant suport a l’activitat econòmica del sector de la restauració i similars. Es tracta de garantir una ciutat accessible i inclusiva per a tothom, sense deixar de banda les necessitats d’aquest sector econòmic.

Blanes dividit en cinc grans zones amb regulació específica

A diferència de l’anterior normativa, que incloïa 4 articles amb diferents sub-apartats, l’actual esborrany s’estructura en 8 capítols, amb 23 articles i sis disposicions, així com un annex gràfic de delimitació de diferents zones. En aquest darrer sentit, s’ha estructurat Blanes en un total de cinc zones.

La Zona A correspon a la façana marítima, delimitada pels trams del Passeig Pau Casals, Passeig de la Mestrança i l’Esplanada del Port. La Zona B inclou l’espai del front litoral que correspon al Passeig Cortils i Vieta, on estan instal·lades les pèrgoles municipals des que es va fer la reforma d’aquest tram de passeig, a principis dels anys 90. Tancant la façana marítima, la Zona C correspon al nucli històric de la vila, la zona turística dels Pins i el Passeig de S’Abanell.

De les tres primeres zones que donen al front marítim, la que abasta més espai és la C, però comptant totes cinc, la més gran quant a territori global de Blanes és la Zona D, que inclou els principals nuclis residencials que hi ha al municipi. Finalment, la Zona E correspon a àrees de concentració comercial i serveis, i coincideix fonamentalment amb el polígon industrial.