Desestimada la reclamació de la Casa del Poble de Blanes per a cobrar lloguer a l’Ajuntament

Casa del Poble de Blanes

La junta de govern de l’Ajuntament de Blanes celebrada el passat 15 de desembre ha desestimat la reclamació del representant de la Casa del Poble, que demana que la institució local pagui el lloguer d’acord amb el contracte que van signar el mes de febrer de 2010.

El passat 15 de novembre el representant de la Casa del Poble de Blanes, Joan Puig Cordon, va presentar a l’Ajuntament una reclamació per tal de cobrar el lloguer corresponent als mesos d’octubre, novembre i desembre d’aquest any. Precisament, el passat 1 d’octubre l’Ajuntament va deixar d’utilitzar els espais de l’immoble que havia llogat a l’entitat, però el representant considera que el contracte encara està vigent.

El 19 de febrer de 2010 l’Ajuntament i la Casa del Poble van signar un contracte d’arrendament del local situat a pg. de Dintre, 18, i passeig Cortils i Vieta, 19. Aquest contracte tenia com a causa la necessitat de l’Ajuntament d’ubicar els serveis municipals de Medi Amient, Fires i Festes.

Després de les eleccions municipals i de la constitució del nou equip de govern, es van ubicar aquests serveis en altres immobles de titularitat municipal. Per aquest motiu l’Ajuntament va enviar l’1 de juliol un burofax a la Casa del Poble en què comunicava que donava per finalitzada la relació contractual de les dependències arrendades a partir de l’1 d’octubre de 2011. Aquesta mesura permet estaviar a l’Ajuntament 60.000 euros per any.

Transcorregut aquest termini, el primer dia laborable amb posterioritat a l’1 d’octubre es va intentar per primera vegada l’entrega de les claus del local al representant de la Casa del Poble. Havent sol·licitat el representant poder visitar el local arrendat, es va realitzar aquesta inspecció el 5 d’octubre, en la qual el representant de la Casa del Poble no va acceptar les claus ni va manifestar cap objecció respecte a l’estat del local, segons es diu a l’acta de la junta de govern.

Després, el 7 d’octubre l’alcalde Josep Marigó va tornar a posar a disposició del representant les claus del local, que van ser novament rebutjades. A dia d’avui aquestes claus continuen estant a disposició del representant de la Casa del Poble en el departament de Serveis Jurídics de l’Ajuntament.

La junta de govern considera que ni el contracte signat el 19 de febrer de 2010 ni la Llei d’Arrendaments Urbans preveuen cap sanció per rescissió anticipada del contracte. A més, la junta subratlla que l’arrendador no va realitzar cap acte d’oposició a aquests fets ni va mostrar la seva disconformitat fins a tres mesos després, en el moment de fer-li entrega de les claus del local.