Finalitzen les sessions participatives de la revisió del POUM de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

L’Ajuntament de Blanes va finalitzar ahir dimarts les sessions obertes a la participació ciutadana que formen part dels treballs de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística del Municipi (POUM).

En aquesta tercera i darrera jornada s’han tractat temes relacionats amb el model de desenvolupament urbà, després que en les dues primeres –que han tingut lloc els dies 14 i 21 d’abril- s’ha treballat en medi ambient i sostenibilitat, i en activitats econòmiques i serveis a la ciutadania.

Sobre el desenvolupament urbà s’ha plantejat als participants cap on cal créixer, així com quin tipus de creixement es vol per al municipi. D’altra banda, també s’ha tractat sobre quina mena d’elements de mobilitat s’han de tenir especialment en compte en el POUM, així com què cal millorar. Per últim, el tercer tema que s’ha plantejat és quin tractament cal que doni el POUM als àmbits específics més rellevants de Blanes.

En aquest darrer sentit, s’han posat com exemples grans temes relacionats amb l’urbanisme de Blanes durant aquests darrers anys, com ara l’Illa Isozaki, la finca de Can Perpinyà, el futur de la zona costera, el Delta de la Tordera, el PENIN de Pinya de Rosa, etc. Abans de començar, ha donat la benvinguda als assistents la regidora d’Urbanisme, Pepa Celaya, qui ha agraït la participació que hi ha hagut durant les jornades participatives.

En les tres sessions realitzades, s’ha dividit als assistents en tres grups de treball per debatre qüestions que han tingut a veure amb la temàtica de què es tractava per extreure conclusions, que després s’han posat en comú. Ara que s’han conclòs les sessions participatives, s’elaborarà un informe de retorn on es recollirà el més destacat de cada trobada, que també es farà arribar als propis assistents i es publicarà a la web del POUM de l’Ajuntament de Blanes.

Aprovació inicial de la revisió del POUM al ple de setembre

L’informe que s’ha d’elaborar inclourà les aportacions de les tres sessions participatives, així com l’enquesta online que s’ha realitzat, i els comentaris de la bústia de suggeriments que hi ha enllaçada amb la web municipal. Aquesta memòria final es preveu que estigui enllestida a principis de maig, i es podrà consultar públicament a través de la web municipal.

El full de ruta continua ja de cara al setembre, quan la revisió del POUM s’aprovarà amb caràcter inicial en sessió plenària, seguida per un període d’exposició pública de 45 dies. Durant aquest mes i mig, es podrà seguir accedint a tota la informació a través de la web, així com en l’oficina del POUM que es posarà en marxa durant aquests 45 dies a l’Àrea d’Urbanisme.

L’equip redactor, mitjançant el sistema de cita prèvia, atendrà les consultes dels veïns de Blanes, així com les aportacions que vulguin fer. Amb aquesta informació nova es farà un segon informe que s’incorporarà a la web del POUM i, de cara a l’octubre-novembre, el ple municipal haurà de fer l’aprovació provisional definitiva, així com les respostes a les al·legacions presentades.

A partir d’aquí, es presentarà la documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme, que haurà de donar el vistiplau. Mentrestant, l’Ajuntament de Blanes farà una nova sessió pública oberta a la participació ciutadana per informar sobre com ha quedat definit el projecte final.