Aula Blanes dedica la conferència d’avui a la «Filosofia per a ciutadans»

Carla Carreras

Avui a les 20 hores a la Sala Roberta Bolaño de la biblioteca Comarcal de Blanes es farà un nou acte organitzat per Aula Blanes. En concret, Carla Carreras, professora de la Univesitat de Girona, impartirà la conferència «Filosofia per a Ciutadans». 

Des de sempre, l’educació ha estat vinculada a la socialització de l’individu, a la incorporació i integració de l’individu en la comunitat. Tanmateix, en una societat com l’actual, en què la comunitat ja no és homogènia, hi ha conflictes de valors; no està tan clar què cal conservar ni què cal transmetre. L’educació s’ha de convertir en una educació «per pensar»: les societats anomenades democràtiques necessiten ciutadans que participin, críticament i creativament, en la construcció i gestió de la comunitat.

La democràcia exigeix participació però hem de poder tenir una certa pràctica en aquest camp; no es pot participar sense informació,però tampoc sense la recerca crítica i creativa de les raons de les nostres opinions,de les conseqüències de les nostres accions. I la filosofia,entesa com a activitat,com a procés de recerca, ens pot ajudar a esdevenir ciutadans més reflexius, més crítics, més autònoms, a través de l’agusament de les tan necessàries habilitats de pensament.