La Generalitat construirà un pont sobre la Tordera per millorar la connexió entre Blanes i Malgrat de Mar

Ha adjudicat la redacció del projecte, pressupostat en 5,3 milions d’euros

En a parte inferior, el puente que será sustituido por uno nuevo

A la part inferior, el pont que serà substituït

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció del projecte per construir un pont sobre la Tordera, entre Blanes i Malgrat de Mar, que millorarà la mobilitat entre ambdues poblacions.

L’actuació, amb un pressupost previst de 5,3 MEUR, se situa sobre unes carreteres de la Diputació de Girona (GIP-6831) i de Barcelona BV-6001) però s’inclou en els compromisos del Departament de TES quan va signar el traspàs de les carreteres a les diputacions.

El projecte preveu un nou viaducte, més els corresponents accessos, que substitueixi l’actual, que pateix de nombroses problemàtiques de caràcter geomètric, estructurals, hidràuliques i de seguretat viària. Aquestes problemàtiques comporten que la millor solució per al manteniment d’aquesta connexió viària passi per l’enderroc del viaducte existent i la construcció d’un nou pont. Es preveu licitar les obres durant el 2016.

Des de l’any 2008 es disposa d’un projecte constructiu inicial, però ara s’ha adjudicat la redacció d’un projecte actualitzat que inclourà els canvis de la normativa, dels preus i de l’IVA.