Calella vota reformar la plaça Vicenç Ferrer i millorar la piscina i el pavelló municipal

Finalitzat el període de votació, del 19 d’octubre al 6 de novembre, dels pressupostos participatius 2015, el passat dilluns es va fer el recompte dels vots que els ciutadans de Calella van dipositar a les urnes durant aquets dies.

El recompte dels vots es va fer en un acte obert al públic i supervisat per la Secretària de l’Ajuntament de Calella amb el resultat següent:

Pel que fa als dos projectes de planificació de ciutat proposats per l’equip de Govern, per a la millora d’espais del municipi, dotats amb 100.000 € cadascun, va haver-hi un total de 1.530, 10 vots nuls i 2 en blanc i dels dos projectes proposats la reforma i millora de la plaça Catalunya va tenir 719 vots i la reforma i  millora de la plaça Vicens Ferrer va tenir 799 vots, per la qual cosa, la ciutadania ha decidit prioritzar la reforma d’aquesta plaça.

Pel que fa al pressupost participatiu per a inversions de millora en instal·lacions esportives municipals, en aquest cas, van ser les entitats esportives de Calella  les que van haver de presentar les propostes de millora, tenint en compte la partida econòmica prevista per aquests pressupostos participatius era de 80.000 €.

Imatge del recompte de vots / Ajuntament de Calella

Imatge del recompte de vots / Ajuntament de Calella

Els diferents projectes van ser presentats per les entitats durant la celebració del consell d’esports, i es va fer una primera votació entre les entitats assistents on es va determinar els cinc projectes d’inversió per a la millora d’equipaments esportius municipals. El total de vots ha estat de 1548, 7 vots han estat nuls i 2 en blanc i dels projectes presentats el resultat ha estat el següent:

§   Substitució paviment sala gran Tennis Taula. Pressupost 39.930 €- 74 vots.
§   Adequació vestidors antic escorxador. Pressupost  66.429,76 €- 187 vots.
§   Marcatge pistes i remodelació parcial vestidors d’Atletisme. Pressupost 35.356,61 €- 211 vots.
§   Remarcatge de la pista del Pavelló Municipal d’Esports del parc Dalmau i instal·lació d’un equip de megafonia pel Bàsquet. Pressupost 35.211 €. Va tenir  430 vots.
§   Renovació de l’ enllumenat de la piscina municipal Dorly Strobl.  Pressupost 26.063,45 €- 631 vots.

D’aquesta manera, i com que el pressupost participatiu previst per a la millora d’equipaments esportius municipals era de 80.000, 00 € i com que l’opció més votada ha estat la renovació de l’enllumenat de la piscina municipal Dorly Strobl no supera la partida destinada en aquest àmbit d’actuació, també es podrà realitzar el projecte per tornar a marcar la pista del pavelló Municipal d’Esports del Parc Dalmau i dotar-lo d’un sistema de megafonia.

Del 19 d’octubre al 6 de novembre han pogut votar  en aquets dos processos de participació ciutadana totes les persones majors de 16 anys empadronades a Calella a data 30 de setembre de 2015. Des del 15 d’octubres es va endegar una campanya de de comunicació on s’explicava a tota la ciutadania  els detalls del procés participatiu.

Després de quatre anys celebrant els pressupostos participatius de joventut, l’Ajuntament de Calella, va decidir fomentar i incrementar la participació ciutadana en la presa de decisions municipals, en aquest sentit, en el pressupost municipal de 2015 es va comprometre una partida de 190.000 € per a “Pressupostos Participatius”, com una eina de participació i gestió que aporta major transparència i eficiència en la gestió municipal, millora la comunicació entre l’administració i la ciutadania, alhora que significa una major legitimació del teixit associatiu i dels ciutadans.