Perllongar la C-32 de Blanes a Lloret beneficiaria 10.872 vehicles al dia i 21.100 el mes d’agost

Ajuntament de Lloret de Mar

Ajuntament de Lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret ha presentat avui l’estudi de mobilitat, encarregat a l’empresa MCrit. L’estudi estima el potencial de captació de demanda que tindria el perllongament de la C-32 (Blanes-Lloret) i es basa en les enquestes recollides en dos períodes, al març de 2014 i a l’agost de 2015.

Des del consistori es va encarregar la segona onada d’enquestes, corresponents a l’agost del 2015, després de considerar que l’estudi del març del 2015, atès el caràcter marcadament estacional de Lloret, no era prou representatiu i no oferia una radiografia real dels problemes de mobilitat de la zona.

Pel que fa al procediment de recollida de dades, s’ha dut a terme a través de diferents valors com són l’anàlisi de les dades de trànsit; una estimació del trànsit captable, que s’ha fet a través de més de 4.000 enquestes origen-destinació a les carreteres GI-682 i C-32 en els dos períodes de l’any; i per últim, amb una anàlisi de la capacitat del tram.

Plataforma Aturem la C-32

Plataforma Aturem la C-32

Dades generals de l’estudi

Contextualització de la situació: anàlisi de les dades de trànsit

– Dades de trànsit: El trànsit a l’agost a les carreteres GI-600 i GI-682 són un 50% i un 32% superiors a la mitjana anual, respectivament. La GI-600, a les dades del 2013, registrava uns 20.000 vehicles/dia i, un divendres-dissabte d’agost del 2015, 30.000 vehicles/dia. En el cas de la GI- 682, les dades del 2013 registraven 24.000 vehicles/dia i, un divendres o dissabte d’agost, un total de 32.000 vehicles/dia.

– Temps de viatge: Al mes d’agost, el temps de viatge amb trànsit moderat és de 9-11 minuts, mentre que en moments puntuals arriba  a 22 minuts. La major pèrdua de temps es concentra al tram urbà de Blanes.

JFG

JFG

– Risc d’accidentalitat: El tram GI-682 entre Blanes i l’Hospital Comarcal de la Selva es considera d’alta concentració d’accidents, segons l’indicador EuroRAP d’índex de perillositat.

Potencial de captació: estudi dels fluxos que es captaran

–  El perllongament de la C-32 (Blanes-Lloret) es preveu que tingui un volum potencial de 8.700 vehicles/dia en un dia laborable al març i de 21.700 vehicles/dia en els dies d’agost.

–  La GI-682 entre Blanes i Lloret reduiria el trànsit en un dia laborable al març de 21.500 vehicles/dia a 14.100 vehicles/dia i les puntes d’agost passarien de 32.000 vehicles/dia a 12.400-15.700 vehicles/dia.

–  La GI-682 quedaria amb trànsits diaris de 15.000 vehicles/dia.

–  Reducció de la congestió a la GI-682: es passaria dels 22 minuts actuals a un temps de viatge de 10 minuts.

–  El percentatge d’usuaris captables de la GI-682 seria d’un 35% en un dia laborable al març i d’un 56% en dies d’agost en què el nombre de turistes a Lloret i Tossa provinents de la regió metropolitana de Barcelona augmenta.

Imatge virtual del projecte / Cedida per Ajuntament de Blanes

Imatge virtual del projecte / Cedida per Ajuntament de Blanes

–  El trànsit al perllongament de la C-32 (Blanes-Lloret) tindria un marcat caràcter estacional. El volum de vehicles potencial és de 10.872 vehicles/dia amb puntes al juliol-agost de 18.000-21.000 vehicles/dia.

–  Seria un tram lliure de peatge.

–  Infraestructura: secció de 2+1 carrils on el carril d’avançament aniria variant al llarg del recorregut i els dos sentits estarien separats per una New Jersey.

Conclusions

– El perllongament de la C-32 (Blanes-Lloret) beneficiaria a una mitjana potencial de 10.872 vehicles/dia, que estalviarien temps utilitzant-la, amb puntes al mes d’agost de fins a 21.100 vehicles/dia.

– Els usuaris amb origen/destinació Lloret i Tossa que utilitzessin el perllongament disminuirien el temps de viatge per accedir a la C-32: 5 minuts en flux lliure i 15-17 minuts en períodes de congestió.

– A més, els usuaris habituals de l’N-II per accedir a Lloret/Tossa des del Maresme també guanyarien temps utilitzant el tram de la C-32 lliure de peatge (Palafolls-Lloret).
–  Altres usuaris beneficiats serien els vehicles que utilitzen la C-63 i l’AP-7 i que passarien a utilitzar la C-32.

–  Considerant aquest potencial de captació de la C-32, la GI-682 entre Blanes i Lloret reduiria la IMD anual de 24.600 vehicles/dia a 15.136 vehicles/dia i les puntes d’agost passarien de 34.000 vehicles/dia a 15.000 vehicles/dia. El trànsit que quedaria a la carretera correspondria únicament a trànsit intern de l’àmbit.

–  La reducció de trànsit prevista a la GI-682 en els dies punta d’estiu seria de l’ordre del 50% mentre que seria suficient un 30% de reducció per eliminar els problemes de congestió que es produeixen a la via.