La primera junta de portaveus de l’Ajuntament de Blanes va tractar assumptes organizatius

Ajuntament de Blanes

Vuit grups polítics tenen representació a l’Ajuntament de Blanes

Ahir dimarts al vespre va tenir lloc a l’Ajuntament de Blanes la primera reunió de la Junta de Portaveus, on participen tots els representants dels grups municipals. Durant dues hores, es van tractar diversos temes relacionats amb l’organització del Consistori i la celebració del plens, assumpte sobre el que no hi va haver acord.

La proposta de celebrar una Comissió Informativa prèvia a la Junta de Govern Local amb tots els grups ha estat molt ben rebuda. Encara que no tindrà caràcter decisori, hi haurà la possibilitat de deixar un tema sobre la taula en cas que hi hagi moltes objeccions. La idea és que, donat que la Junta de Govern Local se celebrarà amb caràcter setmanal tots els dijous de cada mes, aquesta sesió informativa es realitzi cada dimarts.

Respecte l’altra òrgan de nova creació, la Comissió de Transparència, formada per un representant de cadascun dels vuit grups polítics municipals així com per tècnics i assessors interns i externs de l’Ajuntament, en principi es farà el segon dijous de cada mes, la qual cosa no vol dir que es farà una al mes, perquè no s’ha decidit la seva periodicitat. El seu objectiu serà encarregar-se d’establir els mecanismes i fórmules necessàries per una major transparència administrativa, així com dur-ho a la pràctica.

A l’agost també es faran plens

Un altre acord important és que a partir de 2016 se celebriran sessions plenàries a l’agost. L’acord contempla que no tan sols es convoquin els plens, sinó també tota la sèrie d’òrgans de consulta i gestió on hi són presents els representants polítics. L’últim ple que es va fer a l’agost va ser l’any 2000.

A l'esquerra l'alcalde Miquel Lupiáñez durant la reunió / Ajuntament de Blanes

A l’esquerra, l’alcalde Miquel Lupiáñez durant la reunió

Propostes per modificar la reglamentació dels plens

Al haver augmentat de quatre a vuit el nombre de forces polítiques representades a l’Ajuntament, fa preveure que el debat dels diferents temes pot allargar excessivament la duració dels plens. En aquest sentit, no s’ha arribat a un consens respecte les dues propostes que es van fer a la reunió: d’una banda avançar l’hora d’inici a les 19 h –fins ara es convocaven a les 20 h-; i de l’altra modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM), per reduir els temps d’intervenció a la meitat, o bé que els mateixos partits intentin auto-regular-se i escurçar els temps.

La proposta inicial amb què es va tancar la reunió d’ahir va ser que els plens se seguiran convocant l’últim dijous de cada mes a les vuit del vespre. En cas que quan siguin les 12 de la mitjanit –quan el ROM contempla que han de finalitzar les sessions- encara que quedin temes per debatre i aprovar, es donarà per acabat temporalment la sesió. La represa es farà just l’endemà divendres, a les vuit del vespre.

El què es va acordar respecte aquest darrer aspecte és que es faran les comprovacions oportunes per mirar si és possible o no fer el ple en dues sessions partides. En aquest sentit, el resultat d’una primera consulta que s’ha fet avui al matí als serveis jurídics és que això restarà operativitat pel que fa a donar viabilitat als acords, certificats i procediments administratius que depenen d’aquest òrgan decisori.

La reunió va durar dues hores / Ajuntament de Blanes

La reunió va durar dues hores

De moment, pel que fa al ple extraordinari que s’ha convocat per aquest proper dijous 2 de juliol –on s’ha de tractar el nou cartipàs i temes organitzatius-, la convocatòria s’ha avançat a les set de la tarda, cosa que no implica que a partir d’ara es continuï en aquesta mateixa línia.

Calendari de les reunions dels grups polítics

La primera trobada de la Junta de Portaveus també va acordar el calendari per a la resta de reunions de treball on participen els grups amb representació municipal. Així, la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda, es farà tots els dijous de la setmana anterior al ple, en un horari posterior a la celebració de la Junta de Portaveus, fixada pel tercer dijous de cada mes amb caràcter mensual. Per la seva banda, la Comissió Informativa de Comptes es convocarà cada tres mesos, i tindrà lloc el primer dijous de mes.

Altres qüestions que es van tractar a la reunió d’ahir van ser les composicions dels diversos òrgans col·legiats que són competència del ple. Majoritàriament, es tracta de consells municipals, si bé també s’hi inclou l’empresa Aigües de Blanes –on es va fer una proposta per poder donar representativitat a Batega per Blanes i la CUP-, el Consorci de Salut i d’Atenció Social Catalunya i altres ens supramunicipals, com per exemple la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.

Fotos: Ajuntament de Blanes