La Selva marítima i Llagostera tindran garantits els temps de resposta davant els talls d’electricitat

Tall d'electricitat al centre de Blanes el passat mes d'agost / Foto: JFG

Tall d’electricitat al centre de Blanes el passat mes d’agost / Foto: JFG

La comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat, en la sessió d’avui, una proposta de resolució d’ICV-EUiA que insta el Govern a fer complir l’empresa Endesa Distribución SL els temps de resposta i els paràmetres de qualitat del subministrament d’energia en cas d’interrupció del servei.

Per tant, el manteniment i l’atenció d’emergències en el subministrament a les localitats de Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar i Llagostera quedin garantits.

Aquesta proposta de resolució ve motivada per les deficiències que presenta el servei en determinades ocasions, els talls o aturades ocasionals en el subministrament del fluid i per la decisió de l’empresa Endesa Distribución SL, i l’empresa subcontractada Cobra Instalaciones i Servicios, que han anat disminuint personal, efectius i punts de servei com el de Palafolls, tancat des de fa cinc mesos i implica el trasllat dels centres de guàrdia i l’increment dels temps de resposta davant de les incidències en el subministrament, pel fet que els tècnics s’haurien de desplaçar des de centres de treball més allunyats al punt de la incidència.

Des del grup parlamentari d’ICV-EUiA es demanava «negociar mesures d’urgència amb l’empresa per buscar solució alternativa a l’eliminació del centre de treball de Palafolls que compleixi de manera efectiva els temps de resposta en cas d’aturada elèctrica», així com a prendre les mesures necessàries per millorar la qualitat del servei en aquests municipis de la Selva Marítima.

La proposta de resolució finalment ha estat transaccionada amb una esmena de refosa proposada pel grup de CiU que no exclou que es reobri el centre de treball de Palafolls per garantir la qualitat del servei. L’esmena aprovada «insta el Govern de la Generalitat a fer complir a l’empresa Endesa Distribución SL el temps de resposta en cas d’interrupció del subministrament així com la resta de paràmetres de qualitat del subministrament d’energia elèctrica reglamentàriament establerts a les localitats de Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar i Llagostera».

Marc Vidal

Marc Vidal

El diputat d’ICV-EUiA Marc Vidal ha assegurat que «estarem atents al compliment d’aquests compromisos. L’empresa distribuïdora té obligacions en tractar-se d’un servei bàsic i no pot fer recaure en les esquenes dels seus treballadors i treballadores o dels de les empreses subcontractades el manteniment del seu negoci».

«El govern ha d’estar atent al compliment de les obligacions de subministrament i de qualitat d’aquest servei bàsic. Si no es garanteix la qualitat del servei perjudicarem molt els municipis de La Selva Marítima, una zona densament poblada i orientada al turisme que no vol que es repeteixi el col·lapse del mes d’agost de l’any passat, en què van estar més de 3 hores sense llum».