Els Premis Literaris Recvll 2015 han rebut 205 originals

Es donaran a conèixer el proper 8 de març

D'esquerra a dreta Joan Tudela, Ramon Madaula, Joan Carles González, Iñaki Rubio, Josep Víctor Gay i Jordi Serra, guanyuadors del Premis Literaris Recvll

Fotografia dels guanyuadors dels Premis Literaris Recvll 2014 / JFG

El passat 16 de desembre, va finalitzar el termini d’admissió dels treballs que concursen als Premis Literaris Recvll 2015. S’han rebut 205 originals i han participat 184 autors.

Treballa que concursen per a cada premi

Narració Premi Joaquim Ruyra                                      44 originals
Poesia Premi Benet Ribas                                              56 originals
Teatre Premi Josep Ametller                                          20 originals
Periodisme Premi Salvador Reynaldos.                        11 originals
Retrat Literari Premi Rafel Cornellà- Joaquim Abril       8 originals
Conte Infantil Premi Joan Petit                                       66 originals

Procedència dels treballs

Barcelona i comarques     113
Girona i comarques            37
Blanes                                     6
Lleida i comarques                7
Tarragona i comarques      20
Illes Balears                            9
País Valencià                        10
Osca, França i Alemanya      3

Jurat

L’adjudicació dels premis de narració, poesia, periodisme i retrat literari serà feta per un jurat format per: Vicenç Llorca (president), Maria Lluïsa Julià, Miquel Lluis Muntané, Marta Nadal,Vinyet Panyella, Francesc Robert i Salvador Roca.

El jurat del premi de teatre estarà format per: Vicenç Llorca (president), Salvador Roca, Joan Solana, Miquel-Lluís Muntané i Marta Nadal

Pel que fa al jurat del Premi Joan Petit de conte infantil, el jurat està  format per: Vicenç Llorca (president), Oriol Izquierdo, Empar Moliner,Marta Nadal, Anna Parés, Francesc Robert i M. Mercè Roca.

El veredicte i lliurament de premis es farà públic el diumenge 8 de marc de 2015 en el transcurs de la festa anual de Recvll.