EUiA-ICV de Blanes presentarà una moció per fomentar l’ocupació en el sector de la construcció si es millora l’accessibilitat i l’estalvi energètic

Els membres del grup municipal d'EUiA-ICV / JFG

Els membres del grup municipal d’EUiA-ICV / JFG

La coalició d’ EUiA-ICV de Blanes presentarà en el proper ple de l’Ajuntament del 18 de desembre una moció per tal de fomentar l’ocupació en el sector de la construcció sota uns criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

En les propostes es contempla bonificar fins a un 50% aquelles instal•lacions, construccions u obres que incorporin mesures que contribueixin a l’estalvi energètic, tant pel que fa a estalvi d’aigua, electricitat o gas, ja sigui millorant l’aïllament de les parets, el canvi de finestres o amb instal•lacions de plaques solars.

En aquest sentit la coalició proposa una bateria d’orientacions sobre el disseny bioclimàtic dels edificis de tipus mediterrani, com la orientació dels edificis, ventilació, protecció solar, etc. En la mateixa línia es posa en valor l’ús d’energies renovables per a la producció d’aigua calenta o la utilització de materials de construcció reutilitzables, etc.

L’aplicació d’aquestes bonificacions s’aplicaran en funció de uns barems acumulatius que aniran del 20% fins a un màxim del 50%, regulats i valorats segons el reglament i objectius de la Inspecció Tècnica d’Edificis i Certificat Energètic.

D’altre banda pel que fa a les millores d’habitatges tant per immobles afectats per patologies estructurals, com per les destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques es proposa una subvenció entre el 50 i el 100% de la quota de l’impost, aplicant la màxima bonificació en cas que es documenti i demostri que dins l’habitatge hi conviu un membre computable amb una minusvàlua mínima reconeguda del 33%.

Aquesta inclusió a les ordenances bonificarien l’impost municipal en cas de fer obres per substituir banyeres per plats de dutxa, ampliar les portes pel pas d’una cadira de rodes, o la col•locació de rampes i/o ascensors a les comunitats de veïns o habitatges unifamiliars. Es dóna la incongruència que, mentre la Generalitat té línies d’ajuts per subvencionar i donar crèdit per les obres d’adaptació, l’ajuntament cobra l’impost d’obres i construccions a aquestes persones.

Amb aquestes mesures el grup municipal d’EUiA-ICV vol, per un costat, reconvertir i recuperar el sector de la construcció, que en els darrers anys ha deixat més d’un miler de persones vinculades al sector a l’atur, en l’àmbit de la reforma i la rehabilitació energètica i, tanmateix, en un àmbit necessari com l’accessibilitat, millorant la vida de les persones amb mobilitat reduïda.