El grup municipal d’EUiA-ICV presenta avui al ple una moció per recuperar el camins de ronda

camins_rondaMoció que presenta avui el grup municipal d’EUiA-ICV a l’Ajuntament de Blanes, amb la finalitat de recuperar els camins de ronda a Blanes.

Donat que:

Els camins de ronda són senders que s’obren als penya-segats i límits de la costa durant el segle XIX per tal de controlar la línia marítima i protegir-se dels atacs, així com tenir alternatives per comunicar els pobles i veïnats en cas de problemes als camins generals.

Aquests, durant el segle XX, i més concretament durant la postguerra, varen servir per al contraban, l’estraperlo i mercat negre que, tot i l’encariment de preus que suposava, permetia ser una via per alleugerir la fam de la població en moments quan el racionament no era suficient. En aquest període van passar a estar controlats i supervisats per les forces d’ordre posteriorment per aquestes pràctiques. Amb el desenvolupament econòmic i l’alleugiment de les penúries entre la població, van deixar de ser usats.

Tanmateix, l’acció especulativa i depredadora del territori iniciat a partir dels anys 60 i 70 i potenciat pel boom de la construcció a la costa, destrueix i privatitza bona part d’aquests camins de ronda, derivant-se en alguns trams per camins allunyats de la costa, i impedint l’accés al domini públic marítimo-terrestre.

En els darrers anys, gràcies a les fórmules de cerca d’alternatives al turisme de sol i platja i per a complementar el turisme de temporada, s’han tornat a recuperar i condicionar bona part dels camins de ronda al llarg de la Costa Brava, amb el seu gran potencial turístic, paisatgístic i esportiu.

En la mateixa línia, el ple d’octubre de 2014 de l’Ajuntament de Blanes va donar suport a la petició davant la UNESCO de declaració dels camins de ronda Patrimoni de la Humanitat.

Actualment, a Blanes, el Camí de Ronda consta, aproximadament, de 3.400 metres de recorregut, bona part dels quals es troben privatitzats, tancats per esllavissades i destruïts per l’acció urbanitzadora de la costa.

Davant aquesta situació, i amb l’objectiu de recuperar aquest patrimoni històric, però també el potencial turístic, paisatgístic i d’interès general per a la vila de Blanes,

Per aquestes raons:

El Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa- Iniciativa per Catalunya Verds proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels següents acords:

1.- Instar a l’equip de govern a fer un estudi sobre la situació actual dels camí de ronda entre Blanes centre i la Cala Treumal.

2.- Instar a l’equip de govern a iniciar els tràmits i accions necessàries per tal de recuperar un camí de ronda íntegre entre Blanes i la Cala Treumal, garantint l’accés públic a les cales ubicades en aquesta franja.

3.- Instar a l’equip de govern a integrar aquest camí de ronda als itineraris turístics de la vila de Blanes, promocionar-lo, mantenir-lo i protegir-lo per tal que no torni a vetar-se l’accés o que pugui tornar a ser tallat.

4.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona i al Patronat de Turisme Costa Brava-Pirineu de Girona.