Blanes fomenta la recollida selectiva a totes les escoles del municipi

Cedida

Cedida

Blanes és el primer municipi de la Selva que ha posat en marxa diverses mesures per fomentar la recollida selectiva a totes les escoles del municipi. Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament en col·laboració amb el Consell Escolar de la Selva i l’empresa Nora.

Des d’avui dimarts i durant els propers dies, coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, s’estan instal·lant els contenidors de recollida selectiva, i s’està repartint tot el material inventariat. Es tracta, doncs, d’una acció coordinada que pretén arribar a totes les famílies dels municipis, a través de l’acció directa amb els escolars.

El març d’aquest 2014, l’Ajuntament de Blanes va inspeccionar els residus generats a les escoles i va detectar la necessitat de fomentar una major implicació dels centres escolars. Va ser llavors quan es va iniciar un treball conjunt de les àrees d’educció i de gestió de residus de l’Ajuntament de Blanes per detectar les necessitats que hi havia a les escoles i donar-hi resposta.

Durant dos mesos s’hat una prova pilot a l’Escola Joaquim Ruyra amb cubells i material divers que se’ls va facilitar. L’experiència es va presentar en l’esmentat consell escolar i un cop realitzades les diferents reunions amb els diferents agents implicats, es va presentar als directors la iniciativa i es van realitzar visites a totes les escoles per conèixer les necessitats particularitzades.

Cedida

Cedida

Les visites, que es van realitzar al juliol, van consistir en observar les característiques de cada centre, el número de patis que tenen, possibles punts de recollida de residus als patis, si disposen d’hort per facilitar compostadors, si disposaven de contenidors de les diferents fraccions per abocar els residus un cop separats al pati o a les aules, el nombre de papereres de paper i d’envasos que necessitaven per a l’interior dels centres, etc.

A partir d’aquesta anàlisi individualitzat de cada centre, s’ha pogut concretar el material que feia falta. En total, arreu de les 10 escoles de Blanes, es repartiran 2.683 bosses tripack i s’instal·laran diversos tipus de contenidors. Als patis hi haurà 29 contenidors de paper, 35 contenidors d’envasos i uns altres 35 contenidors de recollida de FORM (fracció orgànica de residu municipal).

En d’altres àrees dels centres hi haurà: 10 contenidors d’envasos i 10 de FORM, 160 papereres per recollir paper, 108 papereres d’envasos, 1 contenidor de vidre de 120 litres, 2 contenidors de rebuig i 2 compostadors. Per últim, pel que fa a la recollida de residus a l’exterior i a l’interior dels centres escolars, s’està reforçant amb més material. D’aquesta manera, durant aquesta setmana s’estan instal·lant 4 campanes de paper i 5 campanes d’envasos.