El PSC de Blanes es compromet a desplegar l’Agenda 21

Josep Marigó va explicar ahir el programa del PSC al teatre de Els Pins. / Foto: Ana Sarrión

El PSC de Blanes ha recordat la manca de sensibilitat ecològica del govern presidit pel convergent Trias, posant-ne múltiples exemples: no s’ha fet ni un metre de carril bici, no s’ha potenciat el transport saludable i ecològic més enllà de la bicicletada anual (feta per pur aparador i inèrcia). A més, l’Agenda 21 s’ha quedat en un calaix durant quatre anys, el Consell Municipal del Medi Ambient no s’ha arribat ni a constituir, i la recollida selectiva d’escombraries s’ha començat a implantar tard i per imperatiu legal.

Per als socialistes, cuidar la vila i el medi és bàsic per al benestar i el futur de la població, i per això es comprometen a engegar les polítiques de sensibilitat cap al medi ambient que varen començar a desenvolupar-se en la legislatura presidida per Josep Marigó.

A banda de continuar amb la implantació de la recollida selectiva d’escombraries i l’aplicació del mapa del soroll municipal, volen desenvolupar els punts contemplats al Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS). Alhora, reconeixen la importància de la sensibilització en el respecte i la protecció del medi natural i el paisatge, i en el respecte i manteniment del medi urbà. I es comprometen a desenvolupar totes aquestes mesures de manera participativa, mitjançant el Consell Municipal del Medi Ambient.

Edició: JFG