La Biblioteca Comarcal de Blanes fa endreça i comptabilitza 62.200 documents

Foto: Ajuntament de Blanes

Foto: Ajuntament de Blanes

Una de les tasques que ha de realitzar qualsevol servei de préstec per poder complir de manera eficient amb aquesta feina és tenir al dia el seu catàleg de documents. Es tracta que reflecteixi el màxim de fidedigne possible de quin material es disposa perquè, si no és així, pot passar que quan un usuari demana en préstec un determinat document no pugui disposar-ne.

Per això es necessita fer periòdicament l’inventari dels documents, una feina feixuga però indispensable que la Biblioteca Comarcal de Blanes ha realitzat aquest estiu per detectar quines diferències hi havia entre el seu catàleg i la realitat. Per dur-lo a terme, l’equipament cultural va estar tancat al públic durant cinc dies, requerint el treball intensiu de vuit persones dedicades única i exclusivament a aquesta tasca.

A banda de la feina dels treballadors de la biblioteca, s’ha hagut de comptar amb diversos elements de suport extern. La Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya ha ajudat fent la comparativa entre els fitxers que s’anaven confeccionant des de Blanes i el què estava recollit en el catàleg. Un cop feta la comprovació, es retornaven els fitxers amb els errors detectats en cas que n’hi hagués algun.

El Servei de Biblioteques de Girona, per la seva banda, s’ha encarregat de subministrar la maquinària necessària: 7 ordenadors portàtils i 4 lectors de codis de barres amb què van identificats els documents. Per últim, també ha fet la seva aportació la Biblioteca de Santa Coloma de Farners, que ha deixat a l’equipament blanenc un lector de codi de barres.

Un total de 62.200 elements al catàleg de Blanes

El fons total que constava que la Biblioteca Comarcal de Blanes tenia al catàleg era de 63.260 elements (llibres, DVD, CD, vídeos, etc), dels quals s’han constatat 62.200 documents. Per tant, hi ha 1.060 documents que ja no estan a les prestatgeries de l’equipament blanenc, una xifra que significa l’1’7% de la col·lecció.

Imatge aèria de la Biblioteca Comarcal de Blanes / Foto: Xavier Pou

Imatge aèria de la Biblioteca Comarcal de Blanes / Foto: Xavier Pou

Això significa que el tant per cent de documents que han desaparegut és notablement inferior al què es va detectar en l’anterior ocasió en què es va fer inventari a la biblioteca. Així, l’any 2006, es van detectar 2.159 documents perduts, més del doble del què s’ha vist ara. Val a dir que la Biblioteca Comarcal de Blanes es va inaugurar l’any 2003, per tant l’inventari que s’ha fet ara és el segon que s’ha realitzat en la història d’aquest equipament, que és hereu de la biblioteca que en el seu temps va haver-hi a la Casa de la Cultura.

Una altra finalitat que s’acompleix cada vegada que es fa endreça dels documents d’una biblioteca és que el seu equip humà de treball pugui prendre una major consciència de la magnitud de la documentació de què disposa, que de vegades costa d’imaginar-se. Igualment, s’aprofita per esmenar errors de localització de documents que els anys de préstec poden haver provocat involuntàriament, com per exemple que un llibre que parli de política estigui a la secció d’arts plàstiques.

Foto: Ajuntament de Blanes

Foto: Ajuntament de Blanes

Per tots aquests motius la directora de la Biblioteca Comarcal de Blanes, Gemma Ciuró, recomana que es faci inventari del catàleg cada cinc anys: “No és tracta tan sols de detectar errors al catàleg, es tracta que puguem donar un millor servei a l’usuari en la seva recerca d’un determinat llibre o qualsevol altre tipus de document que ens demana. De vegades ja no es tracta d’un llibre o una pel·lícula que es busca per estar entretingut, sinó de material que es busca per a una investigació”.

En aquest darrer sentit, val a dir que la realització de l’inventari ha permès als treballadors de la Biblioteca Comarcal de Blanes fer troballes realment espectaculars i molt nostrades. Una d’elles és un exemplar de la Revista Recvll editat en motiu de la Festa Major de l’any 1961, que aquests dies s’ha tingut exposat coincidint amb el cicle festiu.

Seguint el seu propi consell, la propera vegada que la Biblioteca Comarcal de Blanes farà un nou inventari serà l’any 2019. Llavors qui sap si als formats amb què actualment té guardats els documents, ja s’hi haurà afegit algun nou tipus de suport informàtic que l’evolució de la tecnologia haurà tingut a bé desenvolupar en aquests anys.