CiU de Blanes demana que a partir d’agost els terrenys dels antics camps de futbol siguin aparcament gratuït

Foto: CiU de Blanes

Foto: CiU de Blanes

Moció que presenta el grup municipal de CiU de Blanes per l’habilitació d’un aparcament gratuït per cotxes a la zona dels antics camps de futbol a partir de l’1 d’agost de 2014.

Text de la moció, que es portarà al ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de juliol:

Atès que Blanes té un dèficit importantíssim d’espais d’aparcament gratuït per vehicles, que facilitin l’accés de les persones a la platja, al comerç, als locals de restauració i als d’Hosteleria en general.

Atès que la zona dels antics camps de futbol ha quedat lliure d’ocupants i és un ampli espai de propietat municipal, on, aproximadament, hi poden aparcar entre 200 i 400 vehicles.

Atès que, des de l’administració local, cal facilitar la mobilitat i posar els mitjans perquè un poble turístic i comercial com Blanes, pugui gaudir d’espais d’aparcament gratuïts tant pels nostres ciutadans com per les persones que ens visiten.

Atès que en el mes de juliol de 2014 en aquest espai s’hi ubicaran les atraccions de Festa Major, fet que prova la facilitat d’accés rodat en aquest espai, doncs hi accediran camions de gran tonatge.

Atès, per tant, que aquest espai és apte per ser destinat a aparcament.
Atès que, en aquest moment, no hi ha cap altre projecte imminent per desenvolupar en aquesta zona.
El grup municipal de CiU Blanes, proposa l’adopció dels següents acords:

1.- Que la zona dels antics camps de futbol de Blanes es destini a aparcament gratuït per cotxes a partir del mes d’agost de 2014, i fins que es defineixi un nou projecte a desenvolupar en aquesta zona.
2.- Que es doni trasllat d’aquesta proposta i acords a l’Associació d’Hosteleria de Blanes, a l’Associació de Càmpings de Blanes, a les Associacions de Veïns, a l’Associació de Botiguers de Blanes Centre i a l’Associació de comerç Tot Blanes.
Blanes, 30 dejuny de 2014.