Obres al carrer Enric Morera de Blanes i uns metres de la platja de S’Abanell

Des de fa un mes es treballa a Blanes en la primera fase de les obres el projecte d’urbanització del carrer Colom, ubicat al barri dels Pins. Aquesta primera actuació se centra en el carrer Enric Morera, però també afecta uns metres de la platja de S’Abanell.

Foto: JFG

Foto: JFG

Foto: JFG

Foto: JFG

Els treballs consisteixen en la instal·lació del clavegueram, recollida d’aigües pluvials i abastament d’aigua potable dels carrers Enric Morera i Colom, així com els seus entorns.

Aquests dies i fins a mitjans de juny es treballa en la instal·lació al subsòl del carrer d’un gran caixó de 2 x 2 i 2 x 1,5 metres per a l’evacuació d’aigües pluvials. Aquest caixó arribarà fins a la platja de s’Abanell ja que una canonada deixarà mar endins les aigües pluvials.

Foto: JFG

Foto: JFG

El caixó tindrà una llargada de 237 metres. La primera intervenció de les màquines i els operaris ha consistit en la instal·lació de grans plaques metàl·liques en tots dos extrems de la calçada del carrer Enric Morera, amb la finalitat de buidar el terreny per col·locar el caixò. La funció de les plaques és impedir moviments de terra a mida que la calçada es vagi buidant.

Foto: JFG

Foto: JFG

També s’instal·larà el sistema de renovació de les xarxes de clavegueram, de 419 metres, i el d’aigua potable, de 393 metres.

Durant la primera fase les obres afecten principalment el carrer Enric Morera.

Després de l’estiu, a partir del 15 de setembre, començaran els treballs de la segona fase, que es concentraran en el carrer Colom, en el tram paral·lel de l’avinguda Vila de París, actualment sense asfaltar i on es troben varios càmpings.

Foto: JFG

Foto: JFG

En relació amb aquests treballs l’Avinguda Vila de Madrid s’ha senyalitzat amb rètols en la calçada que limiten la velocitat a 30 km. per hora.

Foto: JFG

Foto: JFG

Carrer Colom, pendent d'urbanitzar

Carrer Colom, pendent d’urbanitzar / Foto: JFG