Blanes posa en marxa una campanya per al control i reducció de coloms i gavians

Gabia per reduir la població de coloms

Gabia per reduir la població de coloms

Coincidint amb el mes d’abril, l’Àrea de Salut i Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Blanes ha iniciat una campanya per controlar i reduir la població de coloms.

Per realitzar aquesta actuació s’han contractat dues empreses per un import total de 6.593 euros.

La campanya que s’ha iniciat per poder controlar i reduir la població de coloms finalitzarà a finals d’agost i consisteix bàsicament en la instal·lació de cinc gàbies de captura que s’han situat a les zones del municipi on s’ha detectat una major presència d’aquestes aus. Dues de les gàbies estan localitzades al barri de s’Auguer, i la resta al carrer Sant Jaume, al carrer Nou i a la plaça Solidaritat.

Gavians_port1Els coloms solen fer nius en cases i solars abandonats, tot i que les molèsties les pateixen principalment els veïns del voltant. El principals motius per combatre la seva presència són perquè causen insalubritat per la brutícia que generen els seus excrements, així com perquè poden ser potencials transmissors de malalties.

Cada any l’Ajuntament de Blanes rep una trentena de reclamacions de veïns relacionades amb les molèsties que els causen els coloms. L’empresa a qui s’ha encarregat que faci el control d’aquestes aus a Blanes és Giroprotec, i té un cost de 5.414 euros. L’últim any que es va controlar la població de coloms va ser al 2008.

Les gàbies que s’instal·len són de 2 x 2 x 2 m, i són revisades periòdicament per l’empresa que s’encarrega de la campanya. A l’interior dels receptacles s’hi posen menjar i substàncies –feromones- que atrauen els coloms que hi ha pel seu voltant perquè s’hi adrecin i entrin a les gàbies. Un cop han entrat dins, no tenen possibilitat de sortir i es buida el seu contingut setmanalment.

Els gavians, les aus que causen més molèsties

Si bé els coloms són la font d’una de les principals reclamacions que fan els veïns del municipi, una altra de les aus que potser generen més molèsties per la seva aparatositat són els gavians. En aquest cas, el mètode que s’utilitza per combatre la seva presència és actuar en els terrats dels edificis on viu el ciutadà que ha fet la reclamació, tot i que en alguns casos també es dóna la circumstància que la denúncia l’ha fet un veí del costat.

Gavians_port2L’empresa que ha contractat l’Ajuntament de Blanes és Qntrol Plaga, que es trasllada als terrats on nidifiquen els gavians i substitueixen els ous que hi ha per d’altres de plàstic, evitant així la seva reproducció. En canvi, si es detecta la presència de cries, no es procedeix a la seva retirada.

A banda d’actuar als immobles que han generat reclamacions, també es fa allí on el coordinador de l’Àrea de Salut i Qualitat de Vida detecta i constata que hi ha una presència considerable de gavians. En aquest sentit, sempre sol ser al voltant de la zona del Port, així com al edificis que hi ha al llarg de la façana marítima.

Els motius per iniciar la campanya de control i reducció de la població de gavians són encara més nombrosos que en el cas dels coloms. A més dels problemes d’insalubritat que causen, perquè poden transmetre malalties i també per les destrosses que produeixen. També hi ha hagut casos en què aquestes aus han atacat veïns que eren al terrat per estendre la roba o perquè feien algun tipus d’activitat.

Enguany l’actuació, que conclourà a finales de juny, suposarà un cost de 1.179 euros. La darrera vegada que es va dur a terme una campanya per controlar i reduir la presència de gavians a Blanes, l’any 2011, es va actuar sobre un total de 60 nius.