Reunió del consell d’administració de l’empresa Nora SA

Imatge de la reunió en la seu del Consell Comarcal de la Selva

Imatge de la reunió en la seu del Consell Comarcal de la Selva

L’empresa de serveis mediambientals de la Selva, Nora, SA, ha celebrat el Consell d’Administració, aquest dilluns 31 de març, a la sala d’actes del Consell Comarcal de la Selva. La sessió ha comptat amb tots els representants que integren el Consell d’Administració, a excepció de Jordi Orobitg, vicepresident del Consell, que ha excusat la seva assistència.

A la reunió hi han participat: Salvador Balliu i Josep Roquet, per part de l’ens comarcal; Gonzalo Rodríguez, Narcís Llongarriu i Montserrat Bosch, per part de CESPA, i Josep Marigó, en representació de l’Ajuntament de Blanes.

En l’ordre del dia s’han tractat diverses qüestions entre les quals hi havia la formulació dels comptes anuals corresponents a l’any 2013, així com la proposta d’aplicació del resultat. També s’ha donat compte de l’esborrany de l’informe d’auditoria, entre altres qüestions.

Un vehicle de Nora, en un carrer de Blanes / Foto: JFG

Un vehicle de Nora, en un carrer de Blanes / Foto: JFG

En el marc d’aquesta reunió també s’ha informat de diferents àmbits d’actuació de l’empresa, com l’econòmic financer, en què s’ha exposat el seguiment econòmic financer de la societat, el contracte de rènting per al finançament del vehicle de càrrega posterior i el conveni de cessió d’ús de terrenys, edificis i instal·lacions de Santa Coloma. A més, s’ha donat compte de l’aval requerit per l’ARC per la gestió de la planta de compostatge.

Pel que fa al seguiment de gestions laborals, la gerent de l’ens ha explicat l’estat de les negociacions de caràcter laboral dels dos centres de treball i també s’ha donat a conèixer l’informe d’absentisme anual del 2013.

En la darrera part de la sessió s’ha exposat el seguiment tècnic del servei i s’ha presentat la memòria anual de servei de l’any 2013, així com també la proposta d’objectius tècnics de funcionament 2014 i el pla estratègic. En el mateix ordre de qüestions, s’ha fet la presentació de les campanyes de comunicació de l’any 2014 i també les actuacions i seguiment de la gestió de la planta de compostatge.

 

En la darrera part de la sessió s’han tractat diversos temes d’interès de l’empresa Nora, SA.