Reunió a Blanes per explicar l’estat actual de la pesca amb sonsera a Catalunya

xBlanes ha acollit aquesta setmana una reunió informativa amb els patrons d’embarcacions que tenen llicència per la pesca del sonso. L’objectiu de la trobada, organitzada a nivell de Catalunya per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, ha estat tractar l’actual estat d’aquest tipus d’activitat.

Un dels principals objectius ha estat tractar sobre com afectarà en aquest sector la nova normativa que entrarà en vigència el proper mes d’abril. Actualment hi ha 26 embarcacions arreu de Catalunya que es dediquen a la pesca del sonso, de les quals 12 pertanyen a confraries de pescadors de les comarques gironines i la resta a la d’Arenys i Barcelona.

Durant els darrers mesos la pesca del sonso ha estat regulada per un comitè d’autogestió format per representants de l’administració pública, científics, pescadors i entitats conservacionistes. El comitè s’ha encarregat de controlar que les captures que s’han fet no sobrepassessin les quotes delimitades mentre s’estava redactant el nou pla.

Pla de Gestió de la Sonsera

Precisament la primera part de la sessió que s’ha fet a Blanes ha començat amb la presentació del resum de l’estudi científic vinculat al Pla de Gestió de la Sonsera que ha elaborat l’Institut de Ciències del Mar-CSIC. En representació del sector de la sonsera, s’ha fet una presentació amb les comparatives de descàrregues entre les campanyes dels anys 2012 i 2013 a càrrec de Mauricio Pulido, de l’associació de pesca artesanal Medarnet.

sonsera_2La cap del Servei de Recursos Marins de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, Rosario Allué, ha fet una presentació relativa a les principals infraccions detectades, així com de les sancions que s’han imposat. Per la seva banda, des del Fons Mundial per la Natura –WWF, World Wide Fund for Nature- s’ha fet una exposició sobre la projecció internacional de l’activitat desenvolupada pel Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la Sonsera. Per últim, s’ha tractat sobre l’estat de tramitació del Pla de Gestió i s’ha obert un torn de precs i preguntes.

L’acte l’han encapçalat l’alcalde de Blanes, Josep Marigó, qui s’ha encarregat de donar la benvinguda als assistents. Ho ha fet acompanyat del president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i patró major de la Confraria de Pescadors de Blanes, Eusebi Esgleas.

Entre els diversos aspectes que contempla el Pla de Gestió del Sonso s’inclou que la sortida i entrada de port i el desembarcament i comercialització de les captures només podran efectuar-se en els ports i llotges de Blanes, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, l’Estartit, Arenys, Badalona i Barcelona. D’altra banda, en aplicació de les mesures de reducció de captures, s’estableixen quotes de captures màximes que no poden ser superades per les embarcacions.

L’estiu passat Blanes ja va acollir un acte organitzat per la Generalitat per oferir el Premi WWF al Mèrit en la Conservació 2013 als representants del Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la Sonsera. El Premi havia estat lliurat el mes anterior a la localitat nord-americana de Wyoming durant la conferència anual de la WWF.