Debat durant el ple de l’Ajuntament de Blanes dedicat a la construcció del camp de futbol a la Ciutat Esportiva

El ple de l’Ajuntament de Blanes, celebrat el 30 de gener, va aprovar autoritzar i delegar la contractació per a la construcció i explotació d’un camp de futbol a la Ciutat Esportiva.
Notícia relacionada: «El pleno de Blanes vota hoy el pliego de condiciones para construir un campo de fútbol en la Ciudad Deportiva», a www.blanesaldia.com.