La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar peix i marisc per valor de 10,5M€ durant el 2013

Un vaixell de pesca, entrant al Port de Blanes / Foto: JFG

Un vaixell de pesca, entrant al Port de Blanes / Foto: JFG

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 88.042 quilos de peix i marisc durant el passat mes de desembre per un valor total de 625.545 euros.

La gamba, la bacoreta i els elscamerlans per aquest ordre van ser les espècies que van generar un major volum de negoci, perquè van suposar unes vendes totals de 298.960 euros, el 47,8% del total.

Durant el 2013, la confraria va subhastar 2.745.710 quilos de peix i marisc per valor de 10.544.436 euros. Aquesta xifra és superior a la de 2012, quan es va subhastar 2.565.878 quilos de peix i marisc per valor de 9.914.078.

Aquestes van ser les 15 espècies que van assolir un major valor en les subhastes el mes de desembre:

Espècie                    Quilos                  Euros
Gamba                        5.582                185.326
Bacoreta                   10.283                  69.800
Escamerlans               1.477                  43.834
Roger Vermell             6.731                  33.231
Lluç                             5.357                  33.090
Bonítol                        8.016                  30.449
Sardina                     12.060                  28.282
Pagell                         3.495                  22.889
Sonso                         4.224                  18.912
Calet                           3.681                  15.506
Rap                            1.887                   12.291
Calamar                        746                   12.118
Rap Vermell               1.189                   11.116
Gall                               528                   10.639
Mollera roquer          2.471                    9.344

Estadística de l’any 2013

Mes               Quilos             Euros
Gener           160.638            685.406
Febrer            51.134            403.928
Març             122.276            468.042
Abril              183.743            751.416
Maig              225.686            975.283
Juny              282.586          1.010.416
Juliol             487.132          1.466.218
Agost            278.625          1.320.471
Setembre     364.552          1.152.490
Octubre        323.952            947.785
Novembre     177.342            737.436
Desembre      88.042             625.545
Total          2.745.710        10.544.436

Estadística dels últims anys

Any              Quilos              Euros
2010          2.171.438          9.054.757
2011          2.516.595        10.007.161
2012          2.565.878         9.914.078
2013          2.745.710       10.554.436