La deixalleria de Blanes ha gestionat 18.900 tones de residus entre 2005 i 2012

deixalleria-4El Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Blanes i el Consell Comarcal de la Selva impulsen des d’avui dissabte 16 de novembre i fins el proper dia 23, una nova edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania sobre aquest àmbit.

Durant aquesta campanya, es distribuiran gratuïtament als usuaris de la Deixalleria Municipal de Blanes bosses tripac, bosses reutilitzables, imants i quadríptics amb informació d’hàbits de consum responsable.

Coincidint amb la celebració d’aquesta campanya, l’Ajuntament de Blanes ha donat a conèixer diverses dades sobre la utilització de la Deixalleria Municipal, que corresponen a la memòria detallada del període comprès durant 8 anys; del 2005 al 2012.

Gestió de Residus 2005-2012: prop de 19.000 tones

deixalleria-3Des de l’any 2005 l’Ajuntament de Blanes, a través de la Deixalleria Municipal, ha gestionat 18.889 tones de residus, de manera que com a mitjana han estat 70 kg/habitant, una xifra que coincideix amb la mitjana catalana de l’Agència Catalana de Residus. Al llarg dels anys, el nombre de tones ha anat en augment, amb l’excepció de l’any 2012, que ha baixat:

Any        Tones
2005     1.640,04
2006     1.713,09
2007     2.258,75
2008     2.565,98
2009    2.637,75
2010     2.930,96
2011     2.818,66
2012     2.323,94
Total:  18.889,17

El fet de lliurar els residus a la Deixalleria Municipal ja és una garantia que es minimitzarà l’impacte al medi ambient i a la salut de les persones. De les prop de 18.900 tones gestionades durant aquests vuit anys, un 61’5% han anat a un dipòsit controlat, un 33’5% s’han reciclat, un 4’19% han rebut un tractament especial, i un 0’73% s’han reutilitzat.

deixalleria-2Durant els vuit primers anys de funcionament, la deixalleria ha registrat prop de 11.500 persones que l’han utilitzat, i que tenen el corresponent carnet. Els principals usuaris són particulars, amb un 93% del total, el 6% són empreses, i la resta comerços i serveis.

En el període 2005-2011 hi ha hagut un prop de 144.500 visites a la deixalleria, la qual cosa significa una mitjana d’unes 65 visites diàries. L’any passat es van fer 19.335 visites, de les quals un 72% van ser particulars, un 18% petits industrials i serveis, un 6% serveis públics i un 4% comerços

Servei de reutilització de materials

L’any 2006 es va posar en marxa a la Deixalleria Municipal un servei de reutilització de materials. Els ciutadans poden adreçar-se a la deixalleria per endur-se gratuïtament materials que prèviament han estat seleccionats pels operaris de la instal·lació.

deixalleria-1El servei funciona dues tardes a la setmana: els dimecres ho fan els ciutadans derivats des de Serveis Socials i els dijous la resta de ciutadans. Del 2006 al 2012 la deixalleria ha rebut gairebé 400 visites sol·licitant aquest servei, i s’han reutilitzar materials com ara armaris, taules, cadires, llibres, bicicletes, joguines i altres tipus d’elements similars.

Un dels objectius de la deixalleria és que sigui un espai de sensibilització i educació mediambiental. Per això, durant tots aquests anys de funcionament, ha organitzat activitats com ara butlletins informatius, activitats a peu de carrer i campanyes puntuals per conscienciar sobre la necessitat de tenir cura del nostre entorn amb l’eco-bossa, el reciclatge de piles o bé dels arbres de Nadal.

Guia de recursos educatius

Des de fa uns anys, compta amb una guia de recursos educatius que posa a l’abast de tots els centres educatius de Blanes per realitzar activitats d’educació ambiental: visites guiades a la deixalleria; coneixement dels diferents tipus d’envasos i les seves possibilitats de reciclatge; energies alternatives, com per exemple la fotovoltaica; com es gestionen els residus a la deixalleria; i el compostatge casolà. Entre els anys 2005 i 2012 han visitat la deixalleria prop de 2.900 escolars.

Un altre dels objectius de la deixalleria és donar exemple de sostenibilitat energètica, i per aquest motiu disposa de dues fonts de producció d’energia elèctrica a partir de la llum solar: la font solar i les plaques solars.

La font solar produeix energia que posteriorment passa a la xarxa de subministrament elèctric, i les plaques solars recarreguen unes bateries que abasteixen d’energia elèctrica a l’enllumenat exterior de les instal·lacions. Durant el 2012 la font solar va produir 2.508 kwh, i un 56% del consum energètic de l’enllumenat exterior va subministrar-se a través de les plaques solars.