Comunicat d’ERC de Blanes sobre l’augment de preus de l’aparcament subterrani gestionat per SABA

Entrada a l'aparcament subterrani, un dels més cars de Catalunya

Entrada a l’aparcament subterrani, un dels més cars de Catalunya

Des del proppassat 1 d’agost de 2013, l’aparcament subterrani situat al Passeig Cortils i Vieta de la Vila de Blanes cobra 3,67 euros per hora als usuaris, tret dels ciutadans blanencs que tinguin pagat l’import de vehicles de tracció, als quals se’ls continua descomptant la primera hora i se’ls fa un descompte del 20% sobre el preu.

De fet, des de l’1 d’agost hi haurà dos tipus de preus: Temporada Alta (10 dies de vacances escolars de Setmana Santa i entre el 15 de juny i el 15 de setembre) i Temporada Baixa (la resta de l’any). Els de Temporada Alta s’incrementen en un 20%, 3,67 euros per hora, sobre el preu de la resta de l’any que serà de 3 euros per hora.

Això és part del que va aprovar el ple de l’Ajuntament de Blanes amb els vots a favor del PSC i de CiU el proppassat 30 de juliol de 2013. Els fets.

I què havia passat el 30 de juliol de 2007, sis anys abans exactament? Havia passat que l’ajuntament, governat llavors per CiU havia negociat amb SABA Aparcaments SA (o sigui amb La Caixa-Holding com a accionista majoritari) per tal d’aplicar el còmput per minuts en l’ús de l’aparcament i una renovació de les tarifes. Com ha passat ara, vaja. Com ara? Segur? No exactament. Ens explicarem.

Llavors, el juliol del 2007, ERC havia signat amb CiU un compromís de suport al govern que contemplava 50 punts programàtics. El punt 11 è especificava que ERC negociaria que els ciutadans que tinguessin pagat l’impost de vehicles de tracció gaudissin de la primera hora gratuïta en l’ús de l’aparcament, fins llavors tenien un 50% de reducció en la tarifa.

Per tant, sí, ERC va pactar la gratuïtat d’una hora i també va expressar la voluntat de continuar lluitant per aconseguir que l’empresa SABA abaratís els preus, malgrat que hi havia un condicionament molt fort a causa de les clàusules de concessió inicials molt favorables a SABA, 50 anys de concessió i 10 anys d’explotació de zones blaves, contra les quals ERC ja es va posicionar, al seu moment, radicalment en contra.

I, si amb aquest nou acord municipal els blanencs i blanenques continuaran gaudint d’una hora gratuïta i encara tindran un 20% de descompte, per què ERC manifesta que no és un bon acord? Què hi ha pitjor en el d’ara que en el que ja teníem des del 2007?

L’acord vigent aprovat el 30 de juliol de 2013 és pitjor perquè el que aconsegueix és que l’empresa concessionària, SABA Aparcaments S.A., obtingui nous guanys i beneficis amb l’excusa de les 90.000 hores que ha deixat gratuïtes als ciutadans de Blanes i també aconsegueix que els altres ciutadans que usin l’aparcament per grat o per força paguin més amb un augment de preu desproporcionat.

Pagarà més tothom, a partir d’ara, també segons els mesos que s’utilitzi. Pagarà més qui ja pagava i pagaran més també els ciutadans que tenen al dia l’impost de vehicles a Blanes i tenen la carta de l’ajuntament (uns 8.000 ciutadans), ja que el descompte que se’ls aplica (un 20% sobre la tarifació) dóna un preu de 2,73 euros de mitjana anual per cada hora, la primera hora de les quals, gràcies a la pressió feta en el seu moment per ERC, encara serà gratuïta. Encara.

I és pitjor, sobretot, perquè forma part d’una manera de fer política que mira pels interessos de les empreses privades i no pels generals de la ciutadania. És a dir, el govern municipal en mans del PSC i CiU donen crèdit a una argumentació que fa SABA segons la qual l’hora gratuïta de què gaudeixen els ciutadans de Blanes comporta pèrdues econòmiques, però no expliquen quines són ni adjunten un informe creïble a l’expedient de l’acord.

I, a més a més, és pitjor perquè no explica amb transparència alguns perquès. Per exemple:

– Per què no s’exploren vies alternatives per tal de competir en l’estacionament a Blanes amb SABA Aparcaments S.A.?

– Per què no es fa política de mobilitat d’esquerres i s’insisteix en una bona xarxa pública de transport que potenciï que la gent pugui arribar a Blanes amb tren i desplaçar-se ràpidament al centre comercial en autobús o en bicicleta, un cop ja s’és al centre comercial de la Vila?

– Per què no es revisa, posats a revisar ja que SABA demana la millora de l’acord, que l’actualització de les tarifes anualment es faci de gener a gener, o desembre a desembre en comptes de setembre a setembre? (Per exemple l’IPC que s’ha aplicat en aquest nou acord és del setembre de 2012 que era el 3,4%, mentre que l’interanual del 2012 va ser del 2,4%, és a dir, s’ha encarit un punt més que si s’hagués fet prenent l’índex interanual com a referència…).

Per què no s’explica clarament la fonamentació econòmica que justifica el nou acord de tarifes amb SABA? On eren les pèrdues i les motivacions de les pèrdues que puguin justificar la compensació? Quines són? Són ajustades al que la jurisprudència indica: modificacions imposades per l’administració, factum principis o imprevisió o risc imprevisible?

Intuïm que molts dels nostres conciutadans en atur, desnonats, autònoms, emprenedors, assalariats amb un contracte pírric, indignats tots ells en veure que els regidors del PSC i de CiU vetllen més pels interessos privats que no pels públics que són de tothom, es pregunten, incrèduls, com és possible que empreses explotadores de concessions públiques com SABA puguin gaudir de millores substancioses en els acords signats mentre ells, els ciutadans, paguen cada cop impostos més quantiosos (IVA a l’Estat Espanyol, tributació municipal diversa a l’Ajuntament, IRPF a l’Estat Espanyol i a la Generalitat de Catalunya…) entre d’altres coses també perquè la gestió de l’espai públic municipal sigui bona, ajustada a dret i, per descomptat, a favor dels interessos dels blanencs i les blanenques.

Què li sembla al lector? La pregunta que ens fem és: Qui en surt beneficiat d’aquest acord? SABA Aparcaments S.A (La Caixa-Holding) o els veïns de Blanes?

Des d’ERC lluitem per aconseguir que els interessos del poble se situïn a l’eix central de qualsevol negociació amb interessos privats i molt més si, com és el cas, gestionen assumptes públics.

La nostra opinió és clara

– Avui tenim un mal acord que dóna més benefici a qui ja en tenia sense exigir cap argumentació seriosa de les pèrdues econòmiques que justificarien la revisió dels preus públics.

– Les polítiques de mobilitat de l’ajuntament són pobres, inexistents o fracassades.

– El PSC i CiU juguen a favor d’interessos particulars-privats i no dels generals-públics.

– L’Ajuntament viu amb l’aigua al coll per tal de pagar al Pla d’Ajust del Govern Espanyol un deute de 14 milions d’euros i necessita tenir contentes empreses com SABA a canvi d’uns quants centenars de milers d’euros.

– Ens sembla que, atès el difícil moment econòmic tant de famílies i empreses, com de persones individuals a la nostra ciutat, el que cal ara és que els interessos dels ciutadans siguin prioritaris, per davant dels beneficis de les empreses.

Esquerra Republicana de Blanes, com a part implicada en aquest tema, fa una denúncia pública d’aquest mal acord que ha aprovat el Ple de l’Ajuntament i manifesta que farà tot el que sigui a les seves mans perquè sigui revocat o anul·lat, exercint, si convé, el dret a presentar un recurs de reposició que n’anul·li els elements perniciosos que hem denunciat:

1r/ Perquè no respecta ni la lletra ni l’esperit del text original que vam signar el 30 de juliol del 2007.

2n/ Perquè dóna per bons els arguments de SABA que afirma que l’hora gratuïta li comporta pèrdues econòmiques i ho fa sense aportar cap dada econòmica fonamentada i convincent a l’expedient que acompanya la decisió de modificar els preus públics.

3r/ Perquè creiem que aquest acord no s’ajusta, per tant, al procediment legal que ha de tenir qualsevol modificació de preus públics.

4t/ Perquè ens cal un ajuntament amb criteri polític suficient que sàpiga defensar els interessos de la ciutadania i no només els d’una empresa concessionària.

ERC de Blanes
Blanes, 19 d’agost de 2013