Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’agost

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’agost, que es farà avui a partir de les 20 hores

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Donar compte de sentència judicial

Propostes d’acord de a Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

2. Aprovació del Compte General de 2012

Propostes d’acord de a Comissió Informativa General d’Urbanisme

3. Acord per avinença amb el concessionari que atorga equilibri econòmic al contracte i millorar els beneficis de la targeta “Ajuntament de Blanes – contribuent

II Part de control

4. Moció que presenten el grup municipal d’EUiA-ICV i la regidora no adscrita Lourdes Fàbrega, en representació de la CUP Blanes, per permetre la participació ciutadana en els plens municipals

5. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV de Blanes sobre l’homenatge realitzat a la División Azul

6. Moció que presenta CiU de Blanes en defensa dels clubs esportius amateurs catalans

7. Moció que presenten els grups municipals de CiU i ICV-EUiA de l’Ajuntament de Blanes d’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir

8. Moció que presenta el grup municipal EUiA-ICV de Blanes per declarar la Il·legitimitat d’una part del deure de l’Ajuntament de Blanes

9. Precs i preguntes