El seitó, la gamba i la sardina van suposar el mes de juny el 60% de la vendes de la llotja de Blanes

Subhasta de peix i marisc a la llotja de Blanes

Subhasta de peix i marisc a la llotja de Blanes

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 282.586 quilos de peix i marisc durant el passat mes de maig per un valor total de 1.010.416 euros. El seitó, la sardina i la gamba van ser les espècies que van generar un major volum de negoci, perque van suposar unes vendes totals de 605.345 euros, el 60% del total.

Aquestes van ser les 15 espècies que van generar major volum de negoci:

Espècie              Quilos               Euros

Seitó                    156.511             285.899
Gamba                    8.825             187.558
Sardina                 44.020             131.888
Sonso                    23.651              83.855
Escamerlans           5.533               69.080
Lluç                          3.336               30.543
Pagell                      2.178               22.947
Pop roquer             5.090                17.657
Roger vermell        1.555                14.275
Rap vermell           1.697                12.913
Mollera roquer      4.297                11.805
Div. Osteictis         2.086                 11.017
Gall                           537                   9.797
Peix espasa             990                  9.162
Castanyola            2.007                  8.709

Acumulat durant l’any 2013

Mes                    Quilos                Euros
Gener              160.638              685.406
Febrer                51.134             403.928
Març                122.276              468.042
Abril                 183.743              751.416
Maig                 225.686              975.283
Juny                  282.586           1.010.416
Total            1.026.063 (*)      4.294.491(*)

(*) Els primer semestre de 2012 es van subhastar 1.197.419 quilos de peix i marisc per valor de 4.276.040 euros.