ICV-EUiA de Blanes presentarà una moció que proposa oferir esmorzars gratuïts al centres d’infantil i primaria de Blanes

Colegio Sa Forcanera

Col·legi Sa Forcanera

La moció es presentarà durant el ple de l’Ajuntament de Blanes que se celebrarà el proper dijous 27 de juny. Aquest és el text:

Degut a la situació de crisis socioeconòmica que en què vivim en el nostre país, i per extensió, també al nostre municipi, la capacitat econòmica i poder adquisitiu s’ha vist reduït a marxes forçades.

Per a un gran sector de la població, la reducció de la capacitat econòmica i adquisitiva s’ha vist situada per sota de l’ombrall de la pobresa i el mínim vital, fent dificultosa fins i tot l’abastament de bens bàsics i essencials com són el menjar, l’aigua, l’habitatge, la llum, etc.

Entre els sectors més castigats i afectats per la crisis, són els infants qui reben amb més duresa els efectes de la crisis, ja que no només els afecten situacions puntuals, sinó que poden comprometre el futur i el desenvolupament dels infants condemnant-los de per vida.

Segons informe de l’IDESC i UNESCO Catalunya, un 26% dels alumnes són pobres i pertanyen a una família per sota dels nivells de renda mínima, patint dificultats abans mencionades, entre elles, els 3 àpats diari garantits, arribant fins al 7% el nombre d’escolars malnodrits.

Tanmateix, el context administratiu en què les polítiques públiques no són proactives en la resolució d’aquest problema, més aviat al contrari, en el què la Generalitat de Catalunya ha reduït la partida de beques menjador de 42 a 27 milions d’euros per a l’any 2013, o altres subsidis que afecten aquest sector, com la PIRMI, comprometen l’alimentació dels infants de la nostra població.

Així, només un 6,4% dels alumnes té accés a una beca menjador, amb el qual queden fora de la partida de beques un gran volum d’infants que haurien d’entrar dins de la garantia de l’administració de l’alimentació infantil.

Davant d’aquesta situació, altres administracions han pres mesures en forma de polítiques públiques en pro de garantir els tres àpats mínims als infants, ja sigui mitjançant Decrets contra l’exclusió social, o ja sigui des dels municipis.

Per aquestes raons, el Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa- Iniciativa per Catalunya Verds proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels següents acords:

1. Reunir i treballar amb el Consell Escolar de Blanes junt amb les tècnics de l’Ajuntament, per tal de valorar la situació a les escoles del municipi i estudiar les situacions de risc, així com treballar una proposta per tal d’oferir esmorzar gratuït a les escoles d’infantil i primària públics de Blanes, valorant les diferents formules possibles d’aplicació.

2. Demanar a la Generalitat de Catalunya la restitució de les partides per les beques menjador, i l’adopció de mesures per garantir evitar la malnutrició a les escoles catalanes.

3. Traslladar el present acord a les AMPA i direccions de les escoles d’infantil i primària del municipi de Blanes i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.