Els punts d’informació turístic de Blanes han atès prop de 30.000 peticions d’informació aquest estiu

En termes generals, es pot afirmar que la majoria de punts d’informació turístics de Blanes han rebut més consultes durant el mes d’agost. Com és habitual, l’oficina on s’han atès més consultes és la de plaça Catalunya, quedant en segon lloc el punt situat a l’estació de trens i en tercer lloc el de la zona dels Càmpings. Les oficines que han registrat menys consultes són la Central i l’avinguda Europa.

Una de les conclusions més importants que sí que cal recordar és l’èxit rotund de la ubicació dels punts de Plaça Catalunya i el de Renfe. Destaquem el trasllat de l’oficina antiga, ubicada a Plaça Catalunya, per passar a estar al davant de Casa Saladrigas, ja que ha rebut un molt alt índex de consultes.

 

Menys consultes aquest any

En termes generals es pot observar que les consultes d’aquest 2010 han baixat respecte les de l’any 2009. La diferència d’un any a l’altre ha estat de 3.598 consultes ―32.555, el 2009 i 28.957, el 2010―, que representa, aproximadament, un 10% menys de consultes ateses respecte a l’any anterior.

Destaquem que l’estació Renfe ha crescut en nombre consultes ateses i també la bona acceptació del punt de Casa Saladrigas, tot i que la seva tardana obertura, a mitja temporada.

 

Consultes ateses estiu 2010 segons lloc de procedència

De forma contundent, es pot observar que, pel que fa a les consultes ateses a les oficines, és el turista local i de proximitat qui fa més consultes, tant per visitar el poble, com per interessar-se per les activitats que es poden arribar a celebrar. Val a dir que moltes d’aquestes consultes provenen de visitants amb segona residència a Blanes.

En l’àmbit espanyol i internacional, podem dir que el turista de l’Est, inclosos els russos, ha estat el que ens ha consultat més, juntament amb els francesos i els turistes nacionals, com sempre. També, han fet més consultes els holandesos que els alemanys i anglesos.