El seitó, la sardina i la gamba van suposar al maig el 52% de la vendes de la llotja de Blanes

Vaixells de pesca al Port de Blanes

Vaixells de pesca al Port de Blanes

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 225.686 quilos de peix i marisc durant el passat mes de maig per un valor total de 975.283 euros. El seitó, la sardina i la gamba van ser les espècies que van generar un major volum de negoci, perque van suposar unes vendes totals de 516.235 euros, el 52,9% del total.

Aquestes van ser les 15 espècies que van generar major volum de negoci

Especie                     Quilos              Euros

Seitó                         65.578             236.765
Sardina                    61.665              158.112
Gamba                      6.425               121.358
Sonso                      31.291              104.205
Escamerlans              7.757                88.274
Lluç                            4.921               42.089
Roger Vermell            2.387               20.500
Pagell                         2.515               18.887
Pop roquer                 4.860               14.845
Besuc                         1.357               13.389
Rap Vermell               1.838                13.359
Div. Osteictis              2.560                11.353
Mollera roquer           4.530                11.349
Maire                         3.180                10.209
Gall                               558                 9.233