Netajan els col·lectors de clavegeram de Calella

Operració de neteja del clavegeram

Operració de neteja del clavegeram

Aqualia, empresa concessionària del servei d’abastament i sanejament de l’aigua a Calella, porta a terme aquests dies diverses tasques de neteja dels col·lectors del clavegueram del municipi. Una actuació que forma part del pla preventiu i posada a punt de la xarxa d’abastament d’aigua potable i de la xarxa de sanejament per tal de garantir el millor servei de cara a la temporada estiuenca.

El cap de servei d’Aqualia Calella, Jesús Coma, ha dit que «a través de camions fem una neteja de col·lectors eliminant tot el que són les restes que puguin quedar adherides en els col·lectors que poden provocar obturacions. Amb la neteja fem que l’aigua circuli correctament fins la planta depuradora».

S’estant netejant manualment els col·lectors i els pous de registre amb camió bomba per tal d’eliminar les sorres i la brutícia que puguin tenir acumulats, evitant les obturacions de la xarxa de clavegueram, que podrien dificultar la recollida de les aigües residuals.

A la zona de la platja, on els col·lectors són de major diàmetre, els treballs es realitzen amb un camió de major capacitat de neteja i pressió: «allà hi han els col·lectors principals. Totes les aigües residuals i pluvials de Calella van aquí i d’aquí s’impulsen a la planta. Per tant, hem de prestar molta atenció als col·lectors principals on van a parar totes les sorres, sabors i obstacles que podem trobar a la canonades».

Aqualia recorda als ciutadans que cal evitar tirar brutícia en els embornals, ja que aquesta provoca obstruccions i males olors als carrers. A més, per evitar problemes en el clavegueram i en els processos de depuració, l’empresa demana que no aboquin oli ni greixos per l’aigüera de la cuina, ni llencin al vàter tovalloletes humides d’un sol ús: «tot el que tirem als embornals o als waters de Calella va a parar als tubs de la xarxa. Cal evitar que la gent pensi que llençant allò ja marxa tot i no dóna problemes. Tot el contrari. Productes com tovalloletes, olis, greixos.., hem de mirar de no tirar-ho per les cisternes».

Recordem que el no seguir aquestes pautes pot provocar embussos greus als equips de bombament.

Text i foto: Radio Calella