El pressupost de Calella de 2013 puja a 18,30 milions d’euros

Xavier Pedemonte, regidor d’Hisenda de Calella

El pressupost municipal de l’Ajuntament de Calella puja a 18.303.496 euros dels quals 1.165.000 euros es destinaran a inversions. En aquest últim capítol destaquen les partides destinades a reubicar les entitats instal·lades a la Fabrica Llobet-Guri per facilitar la ubicació de la futura Escola Oficial d’Idiomes (200.000 euros), l’acondicionament dels carrers del Raval i Batlle (117.778 euros) i l’arranjament de la via pública (170.000 euros). El pressupost municipal es va aprovar amb els vots favorables de CiU i les abstencions d’ERC i PPC. El PSC hi va votar en contra.

 Durant el Ple de pressupostos, l’equip de govern va voler destacar el fet que els treballs per a l’elaboració dels comptes per al 2013 han estat condicionats pel context econòmic actual i les situacions familiars que genera. Per aquest motiu s’ha evitat augmentar la pressió fiscal als ciutadans mantenint els imports dels impostos i les taxes.

Els increments experimentats als comptes municipals son fruit de transferències procedents d’altres administracions, en concret 365.000€ de la Participació en els Impostos de l’Estat i 152.000€ del Programa de Solvència Local de la Diputació de Barcelona.

L’Impost sobre Bens Immobles (IBI) es podrà fraccionar en tres pagaments, en lloc dels dos habituals. Amb aquesta mesura es pretén facilitar el compliment de les obligacions tributaries a les famílies.