Malgrat de Mar quantifica en uns 20 milions d’euros els danys del temporal

Blanesaldia.com

L’Ajuntament de Malgrat de Mar ha fet una primera valoració dels danys ocasionats pel temporal Glòria en uns 20 milions d’euros. Aquesta valoració està inclosa en la sol·licitud al Govern de l’Espanya de declaració com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil, aprovada per la unanimitat dels grups municipals en el ple de divendres passat.

Malgrat de Mar ha sofert les conseqüències catastròfiques del temporal Glòria, un dels pitjors temporals que es recorden en el territori, amb episodis de vent, pluja i temporal marítim, i desbordament del riu Tordera. Aquest temporal ha provat greus danys en infraestructures i serveis municipals: Camí de la Pomereda, Camí del Pla, Camí de la Tordera, Riera, Pavelló Germans Margall, Escola Marià Cubí, Escola Montserrat, Llar d’Infants, Escola d’Adults, Platges, Protecció de goles de rec al Pla de Grau, a més de feines puntuals a la resta del municipi (esllavissaments, caiguda d’arbrat, senyalització, neteja de platja, etc.)

La valoració econòmica que s’ha fet dels danys ocasionats a la zona agrícola del Pla de Grau és d’1.200.000 euros, al les activitats de càmpings 6.902.000 euros. Les actuacions competència de la Demarcació de Costes, s’estimen en 1.375.000 euros.

Per altra part, l’informe de l’arquitecte municipal i cap de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, inclou un seguit de desperfectes produïts pel temporal de vent, pluja, onades i desbordament del riu Tordera, la riera de Sant Genís i altres cursos d’aigua que ascendeixen a 2.296.050 euros.

A més, la reconstrucció del pont de la via del tren que uneix Malgrat de Mar i Blanes es preveu que costi uns 5 milions d’euros, tal i com ja ha anunciat la Generalitat de Catalunya. Un cost similar es preveu que tingui la reparació del pont de la carretera de vehicles que uneix també les dues poblacions per sobre del riu de La Tordera.

Aquestes quantitats fan una estimació en aquests moments d’uns 20 milions d’euros.

L’alcalde de Malgrat, Joan Mercader, ha explicat que «des de l’Ajuntament ja estem fent els tràmits corresponents a les administracions superiors per rebre els recursos econòmics que necessitem per afrontar les conseqüències del temporal. A més, estem en contacte constant amb el sector agrícola, de càmpings i indústries locals per treballar conjuntament i poder aplicar solucions, així com que rebin assessorament adeqüat per com han d’actuar enfront els danys que han tingut a nivell particular», ha afegit Joan Mercader.

Blanesaldia.com

Petició d’ajuts també a la Generalitat i a la Diputació

El ple extraordinari de divendres també va aprovar sol·licitar a la Generalitat de Cataluny l’elaboració del Pla de Recuperació a la Normalitat previst per la Llei de Protecció Civil de Catalunya com la creació de la Comissió de Recuperació, integrada per representants de l’Administració de l’Estat, l’Administració de la Generalitat i la local, amb la missió de coordinar les mesures i ajudes que es necessitin.

A més, es va aprovar declarar Malgrat de Mar en situació d’emergència municipal i demanar a la Diputació de Barcelona, dins del programa d’ajuts a emergències municipals, els costos de restauració a la normalitat que amb caràcter excepcional i urgent cal realitzar per netejar i restablir instal·lacions i serveis o l’eliminació del perill immediat per a la ciutadania.