El ple de l’Ajuntament de Tordera aprova les ordenances per al 2018, que es mantenen sense variacions

Ràdio Tordera

El ple de l’Ajuntament de Tordera va aprovar el dia 25 d’octubre les ordenances, taxes i preus públics per al 2018. Tal com va assenyalar el regidor d’hisenda, Marçal Vilajeliu, atenent el compromís adquirit pel govern municipal a inicis de mandat, al 2018, per sisè any consecutiu, no hi haurà cap augment en els impostos municipals.

Segons va declarar el regidor el manteniment dels preus en les ordenances responen a la gestió acurada d’optimització de recursos que des de fa anys es duu a terme des del departament d’hisenda i intervenció.

En aquest línia el regidor  va voler destacar el nou tractament que es donarà al preu públic de neteja de parcel•les sense edificar. A partir del 2018, serà el consistori qui obrirà un concurs públic per a  la neteja de parcel•les i franges contra incendis . Aquesta licitació permetrà d’una banda, aconseguir un millor preu per a la neteja de les parcel•les sense edificar a les urbanitzacions, i de l’altra, que els propietaris paguin un preu molt més reduït del que els costaria fent-ho a títol particular.

En el marc de l’aprovació de les ordenances fiscals per al 2018 es recullen una sèrie de modificacions de caràcter tècnic i sense repercussió econòmica per als ciutadans  a fi d’adaptar-ne el redactat a les noves normatives.

Per altra banda, d’acord amb els resultats de diversos estudis realitzats pel departament d’intervenció que permeten ajustar el preu al servei prestat,  hi haurà modificacions en algunes taxes  relacionades a les fires d’atraccions, a les llicències d’autotaxi i a la recollida d’animals abandonats.

Per acabar, el regidor va destacar que per al 2018 es mantindran vigents el prop de centenar de bonificacions i descomptes a diferents impostos i preus públics amb la voluntat d’afavorir diferents col•lectius, especialment la gent gran, les persones en situació de vulnerabilitat i les petites empreses  i negocis locals.

Les ordenances i preus públics es van aprovar amb els vots a favor de PDECAT, del regidor no adscrit, del PSC, del PP i les abstencions d’ERC i SOM Tordera.