Durant el 2016 Palafolls va reciclar 2.000 tones de residus

Ajuntament de Palafolls

La recuperació econòmica ha comportat un augment de la generació de brossa arreu, també a Palafolls. L’any passat els palafollencs van generar més de 5.500 tones d’escombraries de tota la classe i en va separar correctament més de 2.000 tones.

Això representa que els palafollencs han separat un 37’1% de tota la brossa generada, el màxim històric de reciclatge a la nostra vila. De fet representa un 15% més que fa 10 anys.

Aquest 2016 s’ha recollit un 16% més de vidre. S’ha arribat a les 142 tones d’aquesta fracció (20 tones més que un any abans). També ha augmentat la recollida d’envasos, que ha passat de les 109 a les 112 tones separades, un 2’1% més.

Ajuntament de Palafolls

En canvi, cau el nombre de tones de paper separat. Se n’ha recollit 128 tones, un 8’8% menys que l’any anterior, mentre que també s’ha recollit menys fracció orgànica. Si fa 2 anys es van separar 246 tones, l’any passat la xifra s’ha quedat un 7% més curta; 228 tones.

Davant d’això l’Ajuntament de Palafolls recorda la importància de separar degudament les deixalles per tal de millorar el reciclatge, tant en nombre de tones separades, com en la qualitat d’aquesta separació.

De tota manera, el primer pas és reduir el nombre de deixalles generades. No en va, Palafolls, amb poc més de 9.100 habitants, genera el mateix nombre de deixalles que un municipi de més d’11.600 vilatans, pel que es fa evident la necessitat de generar menys escombraries a la llar. Cada palafollenc ha generat més de 600 quilos de deixalles durant el 2016.