L’Ajuntament de Palafolls demana al Consell Comarcal una auditoria del servei d’aigua potable

Arxiu

El consistori palafollenc ha demanat formalment al Consell Comarcal del Maresme una auditoria econòmica per tal de poder analitzar exhaustivament les despeses, però també sobre l’eficàcia i eficiència del servei d’aigua potable del nostre municipi.

Des de fa 25 anys el servei el presta l’empresa Sorea ,i des de llavors, tant la legislació com el nostre municipi han canviat molt i el consistori vol saber l’estat de comptes de la relació entre l’empresa i el consistori.

Aquesta auditoria haurà de contemplar l’estudi del preu de l’aigua al llarg d’aquests 25 anys, així com les despeses imputables, les liquidacions realitzades i pendents de realitzar, entre d’altres aspectes.

D’aquesta manera, el consistori palafollenc vol saber, d’una banda, si el marc legislatiu vigent està ben aplicat a l’actual concessió i, d’altra banda, analitzar si el cost de l’aigua que paga el nostre municipi s’ajusta al cost real del servei. En aquest sentit es revisaran les  liquidacions econòmiques que es fan cada any amb la companyia, per tal de saber si són exactes o bé, com ha passat en d’altres municipis, cal regularitzar la situació.

Palafolls no és el primer municipi que demana analitzar la relació econòmica amb la concessionària Sorea. Ja ho han fet d’altres pobles maresmencs que, com Palafolls, ho han fet a través del Consell Comarcal, així com d’altres ciutats més grans que ho han fet amb empreses auditores.