150 famílies de Tordera es beneficien de la moció sobre garanties socials

llibres1Gràcies a la moció sobre garanties socials que va aprovar el ple de l’Ajuntament de Tordera, aquest curs escolar 150 famílies de la població s’han beneficiat d’ajudes econòmiques per tal de gaudir d’una experiència educativa digna i de qualitat.

Any rere any, coincidint amb l’inici del cicle escolar, l’equip de govern prioritza les ajudes als alumnes que més ho necessiten, veient un increment d’aquestes el darrer any. L’augment s’ha aconseguit com a conseqüència d’una rebaixa del cost polític de l’Ajuntament, augmentant així les partides d’ajuts per a llibres, material, menjador i transport escolar.

Mitjançant el Departament de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Tordera s’ha contactat amb les escoles i instituts de Tordera per detectar les famílies que no han pogut fer front als pagaments corresponents i s’ha saldat el deute que la família tenia amb el centre educatiu.

La moció sobre garanties socials

Es va presentar al Ple Municipal celebrat el 30 de juliol de 2015, a proposta dels grups municipals de CIU, PSC-CP, ICV-PD-E i PP,  i va ser aprovada al final de la sessió per unanimitat de tots els grups polítics.

La moció contemplava, entre d’altres, l’adopció del següent acord:

«…S’acorda garantir que tots els alumnes de Tordera que cursin ensenyaments obligatoris disposin del material i accés als serveis necessaris per a gaudir d’una experiència educativa digna i de qualitat.

És per això que es realitzen modificacions de crèdit adients per tal que els recursos pressupostaris que queden disponibles arran de la reducció dels sous dels càrrecs polítics es traspassin a les partides d’ajuts per a llibres, marial extraescolar, menjar i transport escolar…»