Pineda de Mar estalviarà un 40% d’aigua amb la nova telegestió de la xarxa de reg de parcs i jardins

Equipament de la xarxa de telegestió

Equipament de la xarxa de telegestió

L’Ajuntament de Pineda de Mar, seguint l’aposta per la millora de la gestió dels recursos com l’aigua, ha posat en marxa el sistema de telegestió de xarxes de reg, model Samcla SmartPro, en diversos espais verds del municipi.
Ara ja està en marxa la telegestió del reg a tot el Passeig de Mar, al Passeig Marítim i als jardins de la plaça Sara Llorens. La previsió del servei de Parcs i Jardins de l’ajuntament és que aquest any s’iniciarà la telegestió dels espais verds de la carretera N-II.

La posada en marxa d’aquest sistema de telegestió comportarà per a l’Ajuntament de Pineda de Mar un estalvi d’aigua superior al 40% i un estalvi dels recursos dedicats al manteniment dels parcs i jardins. A data d’avui, dels més de 28.000 m2 de gespa, un 40% ja es rega amb aquest sistema i l’objectiu és que tots aquests espais verds estiguin telegestionats.

Funcionament de la xarxa / Font: Samcla

Funcionament de la xarxa / Font: Samcla

La telegestió del reg instal·lada a Pineda de Mar és un sistema de comunicacions híbrid (GPRS i radiofreqüència) que actualment controla remotament 50 programadors de reg a través d’un programari de gestió accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet (ordinador, smartphone o tauleta).

Alhora, el sistema de telegestió incorpora sensors de pluja, vent i temperatura que permet estalviar aigua aturant el reg en situacions climatològiques adverses. Aquest sistema de telegestió, dissenyat i fabricat per l’empresa Samcla està instal·lat en 100 municipis, entre els quals es troba Pineda de Mar.