Extreuen del carrer Església de Calella totes les taques de xiclet

Ajuntament de Calella

Ajuntament de Calella

Durant els mesos de gener i febrer, un equip d’aigua a pressió ha netejat els xiclets que hi havia enganxats al paviment del carrer Església, l’eix comercial més important de Calella. Es calcula que s’han extret aproximadament 4.500 taques de xiclets en els 1.000 metres d’allargada del carrer.

Es tracta d’una tasca lenta i costosa, que s’ha portat a terme al llarg de dotze dies treballant dues hores diàries, a primera hora del matí per a no entorpir la vida comercial del carrer. Extreure cada xiclet del terra costa una mitjana de 15 cèntims, més que el preu d’un de nou.

L’Ajuntament de Calella ha fet aquesta tercera actuació. Les anteriors es varen fer el febrer de 2014 i el novembre del 2011. Aquesta actuació forma part del compromís de l’Ajuntament per aconseguir una ciutat més neta, un objectiu difícil d’aconseguir sense la col·laboració de la ciutadania i de molts comerciants que han efectuat neteges pel seu compte.