Territori i Sostenibilitat adjudica la redacció del projecte del carril bici entre Blanes i Badalona

L'N-II, al terme municipal de PIneda de Mar

Carretera N-II, al terme municipal de PIneda de Mar

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció de l’estudi previ del carril bici del Maresme, entre Badalona i Blanes.

En aquest estudi es desenvoluparan les alternatives tècnicament viables per a la implantació d’un carril bici que discorri al llarg del front marítim del Maresme, d’una longitud d’uns 56 quilòmetres i que passarà pels termes municipals de Badalona, Montgat, El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Cabrera de Mar, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Caldes d’Estrac, Arenys de Mar, Canet de Mar, Sant Pol de Mar, Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar, Blanes.

L’amplada prevista per al carril bici serà de 3 metres, però adaptable i reduïble segons les condicions del terreny. El pressupost previst de les obres és de 10 milions d’euros.

Actualment alguns municipis de la costa del Maresme ja disposen de carril bici en el seu front marítim, però els falta continuïtat. Per tant, el projecte estudiarà la implantació de nous trams per connectar els existents i així poder cobrir tot el front marítim del Maresme.

La via projectada serà preferentment d’ús exclusiu per a bicicletes, sempre i quan sigui tècnicament i econòmicament viable, tot i que pot ser que en alguns trams sigui d’ús compartit amb vianants o puntualment amb vehicles motoritzats. Sempre que l’orografia ho permeti, el carril bici es disposarà pel front marítim. En cas que no sigui possible el seu traçat discorrerà per l’interior.

S’analitzarà també l’estat dels carrils bici existents i es valorarà el seu condicionament en cas que sigui necessari. També caldrà estudiar quines són les previsions futures respecte vies ciclables desenvolupades o en fase de desenvolupament en els diversos estudis de mobilitat i planejaments urbanístics dels municipis involucrats.

Per als nous trams de carril bici s’estudiaran, si escau, diverses alternatives de traçat i/o diferents solucions o alternatives viables per al mateix tram que puguin ser executades en diferents terminis en funció del pressupost.